studia

EdukacjaGospodarkaPolecamyRolnictwoSpołeczeństwoŚwiatŚwiat zwierząt

Ochrona środowiska – dla kogo powstał ten kierunek studiów?

Pod pojęciem ochrona środowiska rozumiana jest aktywność człowieka, która prowadzi do zapobiegania wyrządzaniu szkód środowisku naturalnemu oraz do naprawy już istniejących. Nauka o ochronie środowiska jest zgodna z aktualnym stanem …

Czytaj więcej ...