Ochrona środowiska – dla kogo powstał ten kierunek studiów?

Pod pojęciem ochrona środowiska rozumiana jest aktywność człowieka, która prowadzi do zapobiegania wyrządzaniu szkód środowisku naturalnemu oraz do naprawy już istniejących. Nauka o ochronie środowiska jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy o ekologii. Studia na tym kierunku kształcą interdyscyplinarnie, a ich program łączy w sobie wiele dyscyplin.

Kształcenie na kierunku Ochrona środowiska

Program studiów na kierunku Ochrona środowiska będzie się różnił ze względu na typ uczelni, ale zazwyczaj studenci zgłębiają wiedzę z zakresu geologii, chemii ogólnej, ekologii, botaniki i zoologii. Charakter kształcenia uzależniony jest również od wybranej specjalizacji. Absolwenci studiów na kierunku Ochrona środowiska są doskonale przygotowani do przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska i degradacji przyrody, potrafią stosować przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska, znają zasady etyki, a także są w stanie wykonywać ekspertyzy i raporty dotyczące ochrony środowiska.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się przyszły student Ochrony środowiska?

Aby ukończyć studia na kierunku Ochrona środowiska i w przyszłości móc pracować w zawodzie, student powinien posiadać pewne predyspozycje. Najważniejsze w tym przypadku jest zamiłowanie do przyrody. Przydatna będzie także determinacja oraz precyzja działania. Absolwent Ochrony środowiska posiada szeroką wiedzę i jest świadomy zagrożeń oraz czynników negatywnie wpływających na kondycję planety.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwenta studiów na kierunku Ochrona środowiska

Dynamika rynku pracy sprawia, że wynagrodzenia osób, które ukończyły studia na kierunku Ochrona środowiska są trudne do określenia. Determinuje je charakter zajmowanego stanowiska oraz zapotrzebowanie na specjalistów w danym momencie. Absolwenci tych studiów znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, pracują jako biegli w dziedzinie ochrony środowiska lub zajmują stanowiska w jednostkach samorządowych i w parkach narodowych.

Ochrona środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska to kluczowe wyzwania w XXI wieku, dlatego też warszawska uczelnia oferuje słuchaczom kształcenie na kierunku Ochrona środowiska. Studia I stopnia mają charakter stacjonarny lub niestacjonarny i trwają 3,5 roku. Dla absolwentów tego kierunku rynek pracy stoi otworem i dzięki temu mogą realizować projekty o realnym wpływie na środowisko naturalne. Ochrona środowiska w WSEiZ to kierunek interdyscyplinarny o praktycznym profilu kształcenia, który łączy w sobie wiedzę przyrodniczą z wykształceniem inżynierskim. Osoby, które ukończyły ten kierunek, uzyskują wiedzę na temat zagrożeń dla środowiska, poznają sposoby ich naprawy, a dodatkowo są zaznajomieni z technologiami wykorzystywanymi w ochronie środowiska. WSEiZ to jedna z dwóch niepublicznych szkół wyższych na Mazowszu, które oferują maturzystom ten kierunek. Co więcej, absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować edukację na tym kierunku na studiach II stopnia w WSEiZ.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *