Opinia Rzecznika Generalnego TSUE 16 lutego 2023 – sprawy frankowe

16 lutego 2023 r. została przedstawiona opinia Rzecznika Generalnego – wysokiego urzędnika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zazwyczaj opinia rzecznika wyprzedza wyrok TSUE o kilka miesięcy i jest z reguły zgodna ze stanowiskiem sędziów.

Opinia ma na celu wyjaśnienie, czy bankowi i konsumentowi przysługuje opłata za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej.

W dniu 16 lutego 2023 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przedstawił długo oczekiwaną opinię w ważnej sprawie, która ma mieć istotny wpływ na aktualnie toczące się sprawy frankowe. Opinia ta ostatecznie doprowadzi do wydania wyroku przez TSUE i choć poznanie ostatecznego wyroku może zająć kilka miesięcy, już teraz wywołuje poruszenie wśród ekspertów i osób posiadających kredyty hipoteczne we frankach.

Dlaczego opinia jest taka ważna? 

16 lutego 2023 r. polscy frankowicze poznali odpowiedź (opinie) na pytanie, czy bankom w przypadku uznania przez sądy tzw. kredytów frankowych za nieważne, będzie należało się tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Opinia pokazuje kierunek orzekania przez TSUE w sprawie. Co prawda, opinia rzecznika to jeszcze nie wyrok samego Trybunału, ale musimy pamiętać, że co do zasady opinia znajduje swoje odzwierciedlenie w wyroku. Oznacza to, że pokaże nam kierunek orzekania przez TSUE w tej sprawie.

Jaka jest ta opinia Rzecznika Generalnego TSUE?

Rzecznik Generalny Anthony Michael Collins stwierdził, że o ile konsument może żądać dodatkowych świadczeń po zerwaniu umowy, o tyle bank nie może, zgodnie z dyrektywą 93/13.

„W uzasadnieniu rzecznik generalny Collins wskazał, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank. Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania.” – czytamy w komunikacie prasowym nr 36/23 wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do pobrania link oraz ten link.

Rzecznik wydał opinię w sprawie pytań postawionych przez warszawski sąd w sprawie Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Banking Bezprawiu.

Zaproponował, by Trybunał orzekł, że bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty.

Rzecznik generalny Collins stwierdził wreszcie, że argument dotyczący stabilności rynków finansowych w Polsce jest pozbawiony znaczenia w kontekście wykładni dyrektywy 93/13, której celem jest przede wszystkim ochrona interesów konsumentów. Banki, jako podmioty utworzone na podstawie prawa, są zobowiązane prowadzić swoje sprawy w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich jego przepisów.

Opinia rzecznika TSUE jest pozytywna dla konsumentów.

W przełomowym orzeczeniu rzecznik Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyraził pozytywną opinię dla konsumentów. Opinia TSUE to ważny krok w ochronie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami bankowymi i zapewnieniu efektywnego wzrostu gospodarczego.

Teraz sąd może odebrać bankom prawo do wynagrodzenia za bezumowne wykorzystanie kapitału i jednocześnie uznać, że odszkodowanie może przysługiwać samemu kredytobiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *