Jakie są rodzaje kredytów frankowych i które są najmniej korzystne?

Kredyty frankowe były popularnym rozwiązaniem finansowym w Polsce. Wiele słyszy się o kłopotach „frankowiczów”, ale mniej mówi się o tym, że nie wszyscy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach, są w takiej samej sytuacji. W niniejszym artykule omówimy, jakie są rodzaje kredytów we frankach i co one oznaczają na kredytobiorców.

Rodzaje kredytów frankowych — czym się różnią?

Jak się okazuje kredyt kredytowi nierówny, zwłaszcza kiedy mamy na myśli kredyty we frankach lub innej walucie obcej. Główną różnicą jest waluta wypłaty i spłaty kredytu, a także sposób przeliczania zadłużenia. Rodzaje kredytów frankowych pozostają takie same, jak kredytów w innych walutach. Są to przede wszystkim:

 • kredyty walutowe,
 • kredyty indeksowane do waluty obcej,
 • kredyty denominowane do waluty obcej.

Czym się różnią od siebie poszczególne rozwiązania?

Kredyty frankowe walutowe

Kredyty walutowe to kredyty, które są zaciągane i spłacane w walucie obcej, w przypadku kredytów frankowych — we frankach szwajcarskich. Taki sposób rozliczenia nie jest popularny. Banki, aby zabezpieczyć swoje interesy, oferują je praktycznie tylko osobom, które zarabiają w danej walucie. Dla takich osób lub firm niosą one pewne korzyści i oczywiście ryzyko. Ewentualne straty dla pracujących za granicą, są mniej odczuwalne.

Korzyści płynące z rozliczenia w walucie obcej to:

 • Niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach.
 • Możliwość korzystania z korzystnych warunków finansowych waluty obcej (tak długo, jak długo kurs pozostaje korzystny).

Zagrożenia wynikające z takiej formy kredytu frankowego to:

 • Ryzyko kursowe związane ze zmianami wartości waluty obcej względem złotówki.
 • Potencjalne trudności w zrozumieniu warunków kredytu i ryzyka związanego z różnicami kursowymi.

Kredyty we frankach indeksowane do waluty obcej

Kredyty indeksowane do waluty obcej to kredyty, które są zaciągane w złotówkach, ale ich wartość jest powiązana z wartością waluty obcej, np. franka szwajcarskiego. Wynika to z faktu, że kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty długu w walucie obcej.

Korzyści:

 • Pewność otrzymania kredytu we wnioskowanej kwocie (w złotówkach).
 • Niższy koszt kredytu, gdyby wartość franka szwajcarskiego spadała.

Zagrożenia:

 • Możliwość znaczącego wzrostu kosztu obsługi długu w przypadku wzrostu wartości franka szwajcarskiego, co miało miejsce w ostatnich latach.

Kredyty denominowane do waluty obcej

Kredyty denominowane do waluty obcej to najtrudniejszy do zrozumienia rodzaj kredytów frankowych. Są to kredyty, które są zaciągane w walucie obcej, ale ich wartość jest przeliczana na złotówki według bieżącego kursu walutowego. Kredytobiorca podpisuje więc umowę na kredyt frankowy, otrzymuje wypłatę w złotówkach (po przeliczeniu aktualnego kursu), a spłacać kredyt musi zgodnie z aktualnym kursem narodowej waluty Szwajcarii.

Korzyści:

 • Niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach.
 • Pozorna stabilność wynikająca z denominacji w walucie obcej (kredyt CHF spłaca się we frankach, więc patrząc z tej perspektywy, kwota raty będzie stała).

Zagrożenia:

 • Możliwość otrzymania mniejszej kwoty kredytu w przypadku wzrostu wartości franka szwajcarskiego.
 • Dla osób zarabiających w polskich złotych notowane od dłuższego czasu wzrosty wartości franka oznaczają znaczący wzrost zadłużenia i rat kredytowych.

Które kredyty frankowe są najmniej korzystne?

Kredyty frankowe, niezależnie od rodzaju, rodzą te same trudności. Kwota długu zależy od kursu franka szwajcarskiego. Osoby, które pożyczały pieniądze od banku w roku 2008 dzisiaj płacą ponad dwukrotnie wyższe raty. Obronną ręką wychodzą właściwie tylko ci, którzy zarabiają w danej walucie. Dla większości osób jednak rozwiązanie, które miało zagwarantować niższe oprocentowanie przy stabilności waluty, stało się przyczyną trudności ze spłatą zobowiązania. Dlatego zaciągając kredyt frankowy, zawsze pamiętaj o ryzyku związanym z wahaniami kursów walut. Jeśli natomiast wpadłeś w sidła kredytu frankowego, możesz jeszcze dochodzić swoich praw, korzystając z usług kancelarii specjalizujących się w tego typu sprawach. Prawnik analizuje rodzaje kredytów we frankach, aby ustalić, jakiego zakresu pomocy może udzielić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *