Sytuacja frankowiczów w sporach z bankami

W latach 2005-2008 dużą popularnością cieszyły się w Polsce kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Wiele osób decydowało się na zaciągnięcie takiego kredytu, ponieważ oprocentowanie we frankach było wówczas niższe niż w złotówkach. Jednak w ciągu kilku lat kurs franka wzrósł, co spowodowało, że wiele osób zaczęło mieć problemy ze spłatą swoich kredytów. Wysokość rat kredytu zależała od kursu CHF, a jego wzrost powodował, że raty znacznie wzrastały, często skutkując też tym, że spłata kapitału znacząco przekraczała otrzymaną kwotę nawet po 10 latach spłacania.

W wielu przypadkach frankowicze nie byli świadomi tego, że ich raty kredytowe będą zmieniać się tak znacząco w zależności od kursu franka (nikt nie spodziewał się tak dużego wzrostu kursu franka.). Często też banki nie informowały w wystarczającym stopniu o ryzyku związanym z takim kredytem. W efekcie wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, z powodu wysokich rat kredytowych, które stanowiły znaczny procent ich dochodów. Tego typu pułapka kredytowa bardzo utrudnia ludziom życie, gdyż ciężko jest spłacić zawyżone raty. Ponadto kapitał do spłaty (liczony w złotych) zamiast maleć, stale rośnie.

Jakie szanse i możliwości mają kredytobiorcy (frankowi) w sporze z bankiem?

W miarę narastania sporów bankowych między pożyczkobiorcami a pożyczkodawcami, ważne jest, aby zrozumieć, jakie szanse i opcje mają kredytobiorcy, gdy są uwikłani w spór ze swoim bankiem. Banki często mają dużą władzę i wpływy, ale to nie znaczy, że kredytobiorcy nie mają szans na wygranie sporu. Kredytobiorcy mają kilka prawnych możliwości ochrony swoich praw w takich sytuacjach. Ważne jest, aby zrozumieć różne dostępne drogi prawne, aby mogli podjąć świadomą decyzję o dalszym postępowaniu w swojej sprawie.

W dniu 16 lutego 2023 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał istotną opinię dotyczącą kredytów CHF.

Rzecznik generalny Anthony Michael Collins stwierdził, że o ile konsument może żądać dodatkowych świadczeń po zerwaniu umowy, o tyle bank nie może na mocy dyrektywy 93/13.

Jest to ważny kamień milowy w trwających wysiłkach TSUE na rzecz ustanowienia jasnych ram prawnych dotyczących takich pożyczek i zapewnienia, że są one prowadzone w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Opinia ta jest korzystna dla kredytobiorców, ponieważ uznaje, że banki miały obowiązek informować klientów o ryzyku walutowym i możliwości znacznego wzrostu raty w przyszłości.

Informacje te niewątpliwie zachęcą więcej osób do składania pozwów przeciwko bankom i domagania się unieważnienia lub zmiany umów kredytowych.

Obecnie sytuacja frankowiczów w sporach z bankami jest korzystna. Orzecznictwo sądowe jest jednolite w całym kraju i ponad 90% frankowiczów wygrywa sprawy sądowe przeciwko bankom. Warto zauważyć, że najnowsze wyroki frankowe publikowane przez doświadczone kancelarie prawne potwierdzają tę tendencję.

Dlatego nie należy obawiać się wniesienia pozwu o odfrankowienie kredytu. Ważny jest jedynie wybór odpowiedniego podmiotu, który ma doświadczenie i historię wygranych spraw.

Proces dochodzenia swoich praw przez frankowiczów nie jest łatwy i wymaga wiedzy prawnej oraz doświadczenia. Dlatego też wiele osób decyduje się na współpracę z doświadczonymi kancelariami, które pomagają im w prowadzeniu spraw sądowych. Znaczna większość spraw frankowych kończy się wygraną dla klienta, co potwierdza, że warto walczyć o swoje prawa.

Kurs CHF jest obecnie na poziomie około 4,8 zł, jednak prognozy kursu franka prezentowane przez analityków finansowych wskazują na jego umocnienie w najbliższych miesiącach, co może skutkować dalszym wzrostem rat kredytów (ostatnio też Szwajcarski Bank Narodowy podnosi stopy procentowe co również przekłada się na wzrost rat). Dlatego frankowicze powinni jak najszybciej decydować się na unieważnienie umowy kredytowej i odfrankowienie kredytu, aby uzyskać oszczędności w wysokości kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Mimo że sytuacja frankowiczów uległa poprawie, wiele osób nadal zmaga się z problemami związanymi z kredytami hipotecznymi we frankach. Dlatego ważne jest, aby frankowicze uzyskali pomoc prawną, aby mieć pewność, że ich sprawy będą prowadzone prawidłowo i będą mieć jak największe szanse na wygraną.

Wnioskując, kancelarie specjalizujące się w pomocy frankowiczom oferują skuteczne i profesjonalne wsparcie w walce o odfrankowienie kredytu. Z uwagi na korzystną sytuację prawną i prognozy kursu franka, warto rozważyć skorzystanie z takiej pomocy, aby zminimalizować koszty kredytu i uzyskać zwrot nadpłaconych odsetek i kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *