OPIESZAŁOŚĆ MINISTERSTWA ZDROWIA MOŻE KOSZTOWAĆ HANDEL I BRANŻĘ TYTONIOWĄ 200 MLN ZŁ

Mimo wielu apeli przedsiębiorców reprezentujących 120 tys. punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych w Polsce oraz branży tytoniowej, Minister Zdrowia od prawie pół roku nie podpisał projektu rozporządzenia wprowadzającego oznaczenia obrazkowe na opakowaniach papierosów i tytoniu do palenia. W związku z tym, że zarówno branża handlowa jak i producenci nie zdążą dostosować się do nowych wymogów, wchodzących w życie od końca lutego 2013, Pracodawcy RP uważają za konieczne zmianę tego terminu.

22 czerwca 2011 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia wprowadzającego graficzne ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych. 29 września 2011 r. Ministerstwo Zdrowia zorganizowało konferencję uzgodnieniową, na które zaprosiło przedstawicieli pracodawców, firm tytoniowych, handlowców, plantatorów oraz organizacji pozarządowych. Głównym postulatem przedsiębiorców było określenie racjonalnych okresów przejściowych umożliwiających dostosowanie się do wymogów nowego prawa, bowiem zmiana wymogów dotyczących ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych jest skomplikowanym przedsięwzięciem logistyczno-produkcyjnym. Wymaga czasu niezbędnego do zaprojektowania nowych wzorów opakowań, dostosowania maszyn do produkcji nowych opakowań oraz wyprzedania wszystkich produktów ze starymi ostrzeżeniami znajdujących się w obrocie tj. 200 mln paczek o wartości 2-2,5 mld zł.

W czasie konferencji uzgodnieniowej ustalony został rozsądny termin umożliwiający wymianę i wyprzedaż starych opakowań połączoną z coroczną wymianą produktów związaną z wprowadzeniem nowych oznaczeń akcyzowych (tj. od 1 marca 2013 r).

Niestety, mimo wielokrotnych apeli środowiska, do dzisiaj rozporządzenie nie zostało podpisane. Oznacza to, że od prawie 6 miesięcy rozporządzenie czeka na podpis Ministra. Ten stracony czas mógłby zostać przeznaczony na dostosowanie branży do nowych przepisów. Brak podpisanego rozporządzenia sprawia, że obecnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości dostosowania się do nowych wymogów. Nie zdążą przygotować ponad 400 wzorów opakowań z 14 różnymi wzorami obrazków (w sumie trzeba zaprojektować i wyprodukować ponad 5000 nowych wzorów opakowań) i wycofać w proponowanym terminie produktów ze starymi ostrzeżeniami. Może to oznaczać, że zarówno branża handlowa jak i producenci poniosą ogromne koszty związane z koniecznością wycofywania papierosów z rynku. Szacuje się, że w przypadku niewystarczającego czasu na dostosowanie do nowych regulacji, producenci i 120 tysięcy detalistów handlujących w Polsce papierosami straci w sumie ponad 200 milionów złotych.

Mając to wszystko na uwadze, eksperci Pracodawców RP proponują renegocjowanie terminu wejścia w życie przepisów. – Najlepszym rozwiązaniem byłoby poczekanie na rozwój sytuacji w Unii Europejskiej – proponują eksperci. Jest to tym bardziej zasadne, że niedawno zrewidowano Aneks I do obowiązującej dyrektywy tytoniowej, regulujący kwestie dodatkowych ostrzeżeń umieszczanych z tyłu paczki. Poza tym trwają prace nad nowymi wzorami obrazków. I co najważniejsze – Unia Europejska pracuje nad gruntowną zmianą dyrektywy tytoniowej, która również będzie niosła nowe rozwiązania prawne dotyczące wyglądu opakowań.

Dlatego rozsądniej jest poczekać i wprowadzić w Polsce rozwiązania zgodne z nowymi unijnymi wymogami, niż po raz kolejny zmieniać przepisy, co automatycznie będzie oznaczało dla producentów wielomilionowe koszty. Ewentualnie, jeśli prace na forum UE będą trwały wolniej niż się to przewiduje, można wprowadzić oznaczenia obrazkowe przy kolejnej wymianie opakowań związanej z nowymi znakami akcyzowymi, czyli w lutym 2014 r. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów, ponoszonych głównie przez branżę tytoniową i handel – mówią eksperci Pracodawców RP.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników.

Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystaniu nauki dla potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Od marca 2009 r. w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej).

Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *