Szkolnictwo zawodowe a szanse na rynku pracy – raport Zielonej Linii

Czy wybór szkoły zawodowej jest w dzisiejszych czasach postrzegany pozytywnie? Jaką szkołę młodym ludziom poleciłyby osoby, które etap wyboru mają już za sobą? Konsultanci Zielonej Linii w sierpniu przeprowadzili badanie ankietowe na ten temat.

Ankieta telefoniczna dotyczyła opinii Polaków odnośnie nauki w szkole zawodowej. Czy w dzisiejszych czasach, w których mamy do czynienia z wysokim odsetkiem absolwentów studiów wyższych, borykających się z problemem braku pracy, zawodówka może być postrzegana jako swego rodzaju antidotum?

Zdaniem aż 73 proc. klientów infolinii urzędu pracy, szkoła zawodowa to w dzisiejszych czasach dobry wybór. Tak wysoki wskaźnik nie oznacza jednak, że ankietowani negatywnie wypowiadają się na temat studiów. Wręcz przeciwnie, w odpowiedzi bowiem na pytanie: Jaką szkołę poleciliby młodym ludziom, którzy stoją dopiero u progu kariery zawodowej, 71 proc. respondentów wskazało studia wyższe. Warto jednak zauważyć, że 51 proc. osób biorących udział w badaniu zaznaczyło, że najlepiej, jeżeli studia będą poprzedzone uzyskaniem konkretnego zawodu w technikum.

Czy wybór szkoły może mieć wpływ na zwiększenie szans na to, aby pracować w wyuczonym zawodzie? Aby uzyskać odpowiedź, konsultanci zapytali uczestników telefonicznej ankiety, czy ich zdaniem osoby, które pracują w wyuczonym zawodzie, to zazwyczaj osoby, które ukończyły studia czy szkołę zawodową?

Zdaniem większości ankietowanych, czyli 67 proc., rodzaj wykształcenia nie ma w tym wypadku znaczenia. Jednak niemal co piąta z ankietowanych osób (21 proc.) wskazała, że częściej to osoby, które ukończyły szkołę zawodową, pracują w wyuczonym zawodzie. Zdaniem 12 proc. respondentów zwykle w wyuczonym zawodzie pracują absolwenci studiów.

Odpowiedzi ankietowanych z jednej strony wskazują na fakt, iż dzisiejszy rynek pracy jest na tyle zmienny i wymagający, że niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły, możemy mieć problem z wykonywaniem pracy w wyuczonym zawodzie. Z drugiej strony przewaga wskazań szkoły zawodowej wśród pozostałych respondentów może mieć związek z faktem, iż tego rodzaju szkoła przede wszystkim przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu, podczas gdy na studiach zdobywamy dodatkowo wiedzę ogólną, która może być przydatna przy wykonywaniu większej liczby zawodów.

 Aby zweryfikować jeden z powodów, dla których młodzi ludzie nie wybierają szkół zawodowych, konsultanci zapytali respondentów o to, czy ich zdaniem program kształcenia w polskich szkołach zawodowych jest adekwatny do sytuacji na rynku pracy. Większość ankietowanych nie miała zdania na ten temat (63 proc.). Ci jednak, którzy wyrazili swoją opinię, stwierdzili, że program nauczania wymaga zmian (33 proc.). Zaledwie 4 proc. osób uczestniczących w ankiecie uznało, ze aktualny program nauczania w szkołach zawodowych jest adekwatny do sytuacji na rynku pracy.

Skoro większość ankietowanych docenia rolę szkolnictwa zawodowego, dlaczego młodzi ludzie nie chcą wybierać tego rodzaju szkół w ramach budowy swojej ścieżki rozwoju zawodowego? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pełnej wersji raportu, jaka została opublikowana w serwisie Zielonej Linii.

PR
LA

Ciekawe informacje na temat szkoleń kursów edukacji na stronie www.aszkolenia.pl – zdobywaj wiedzę idź na szkolenia.

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *