Post-BREXIT: prognozy i regulacje

Czy po okresie niepewności związanej z Brexitem doczekaliśmy się stabilizacji? O prognozach dotyczących opóźnień i regulacji opowiada Przemysław Milczarek, kierownik ds. celnych w GEFCO i ekspert ds. Brexitu.

Jak wygląda aktualna sytuacja transportu pomiędzy UE a Wielką Brytanią?

Początek roku był okresem problemów zarówno dla klientów, jak i urzędów celnych czy firm promowych. Od zakończenia okresu przejściowego Brexitu aż 90% przedsiębiorców zetknęło się z problemem zakłóceń. Pod względem czasów tranzytu FTL/LTL sytuacja GEFCO powraca do normy. Czasy tranzytu z i do Wielkiej Brytanii są analogiczne do tych w 2020 roku, a w przypadku krajów takich jak Słowacja, uległy skróceniu nawet o pół dnia. Po dziś dzień występujące opóźnienia w dostawach, odnoszą się w dużej mierze do przesyłek spotowych, w przypadku których klienci doświadczają problemów z dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji czy danych importera. Ma to znaczny wpływ na zwiększenie średniego czasu realizacji dostaw przesyłek drobnicowych, które obsługiwane są zazwyczaj przez wielu różnych odbiorców i importerów.

Czyli dodatkowe formalności celne mają niewielki wpływ na czas transportu? Co z kosztami?

Możliwe jest przewidzenie większości formalności celnych, oprócz kontroli, co ułatwia przekraczanie granic i nie wpływa na czas transportu. W przypadku gdy całość dokumentacji jest prawidłowo przygotowana przez klienta i odpowiednio nadzorowana przez operatora logistycznego, zazwyczaj czas realizacji zamówień nie ulega wydłużeniu. Kontrolowane jest ponadto ryzyko finansowe powiązane z cłem. Warto zaznaczyć, że nawet jeśli proces przebiega zgodnie ze wszystkimi procedurami, klient posiada obowiązek systematycznej płatności za formalności deklaracyjne- z wyłączeniem ewentualnych ceł i podatków. Koszt transportu w obydwu kierunkach wzrósł ponadto w wyniku niewystarczającej liczby przewoźników, a także rosnącej komplikacji operacji transportowych pod rygorem celnym (dokumentacja, przepisy, deklaracje bezpieczeństwa czy ochrony). Nie uważam, aby ta tendencja miała ulec zmianie.

Jak można pomóc firmom w zarządzaniu transportem z Wielką Brytanią?

Wiedza z zakresu Brexitu pozwala GEFCO na niezawodne i skuteczne wparcie firm w przepływach transgranicznych. Obeznanie w regulacjach umożliwia przewidywanie i realizowanie procesów ze wszystkimi podmiotami w łańcuchu klientów. Wszystko to stanowi gwarancję zgodności i ciągłości w łańcuchu dostaw.

W okresie do 31 marca 2021 r. wysłaliśmy około 30 000 zgłoszeń celnych pomiędzy UE a Wielką Brytanią. W porównaniu z latami poprzedzającymi pandemię koronawirusa, w przypadku transportów z Francji stanowi to wzrost o 38%. Optymalizację przepływów zapewnia nam grupa zadaniowa ds. ceł i inżynierii fiskalnej. Umożliwiamy ponadto firmom rejestrację do celów VAT w jednym kraju Unii Europejskiej, a dystrybucję do wszystkich pozostałych krajów UE. Choć rozwiązanie to jest wciąż mało znane, stanowi ono doskonałą strategię zgodną z przepisami.

Wielka Brytania ogłosiła przesunięcie kilku ważnych terminów związanych z przywróceniem granicy brytyjskiej. Co to oznacza i jakie są tego skutki?

Wielka Brytania ogłosiła przesunięcie terminów pierwotnie zaplanowanych na 1 kwietnia i 1 lipca 2021 roku, na które musimy być przygotowani. Większość z nich przesunięta została na początek 2022 roku- wówczas pojawią się m.in. obowiązek deklaracji bezpieczeństwa w trakcie importu do Wielkiej Brytanii czy kontrole na granicy importowej. Uproszczenia w imporcie zostały zatem przedłużone o 6 miesięcy- na przykład za sprawą wymogu korzystania z systemu GVMS (Goods Vehicles Movement Service), z wyjątkiem tranzytu importowego, dla którego jest on już obowiązkowy. Od 1 października 2021 roku będzie obowiązywał ponadto obowiązek dostarczenia świadectwa zdrowia (Health Certificate) przy imporcie do Wielkiej Brytanii dla produktów SPS.

W celu uniknięcia blokad czy przestojów w transporcie, klienci już teraz muszą upewnić się, że każdy z elementów w ich łańcuchu dostaw dostosowany jest do nadchodzących zmian. Zawsze podkreślamy, że przewidywanie i odpowiednie przygotowanie są kluczem gwarancji dobrej jakości transportu oraz wydajności handlowej. GEFCO wspiera każdego ze swoich klientów w owych działaniach.

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *