PLATYNOWY ARMSTRONG

Od kilku lat w Polsce kwestie ochrony środowiska w dziedzinie architektury i budownictwa nabierają coraz większego znaczenia. Pojawia się coraz więcej regulacji formalno-prawnych, które mają na celu zapewnienie uwzględniania uwarunkowań środowiskowych w każdym aspekcie procesu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. 

Regulacje te odnoszą się zazwyczaj fragmentarycznie do konkretnych etapów. Na szczęście pojawiają się również narzędzia w postaci wielokryterialnych systemów oceny budynków, takie jak LEED, które zachęcają do szerokiej i kompleksowej analizy z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

System LEED, czyli Leadership in Energy and Environmental Design, powstał w 1998 roku z inicjatywy niezależnej amerykańskiej organizacji Green Building Council. USGBC zrzesza szkoły, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i jednostki rządowe, które propagują idee eko-budownictwa, w celu podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz tworzenia i promowania tzw. „zielonych budynków”.

Certyfikat LEED

LEED jest zbiorem wytycznych tworzących system oceny budynków oparty na standardach USGBC. Certyfikat LEED, o który można ubiegać się dobrowolnie, jest więc dokumentem stwierdzającym poziom spełnionych kryteriów wynikających z ustalonych wzorców. System LEED ocenia przede wszystkim w jaki sposób obiekty budowlane wpływają na środowisko naturalne. Oceny dokonuje się na podstawie pięciu głównych kryteriów: zrównoważona lokalizacja inwestycji, efektywność gospodarki wodnej, wykorzystanie energii i atmosfery, wykorzystanie materiałów i zasobów oraz jakość środowiska wewnętrznego. Dodatkowym kryterium jest innowacyjność w projektowaniu. Stosuje się je w przypadku najbardziej innowacyjnych projektów, gdy wyniki ekspertyzy wykraczają poza pięć podstawowych kategorii. W każdej z kategorii przyznawana jest określona liczba punktów-kredytów. Ich suma decyduje następnie, jaki (i czy w ogóle) dany budynek otrzyma certyfikat LEED. Najwyższym poziomem jest certyfikat LEED Platinum (powyżej 80 kredytów).

Warto wiedzieć, że ocenie w systemie LEED poddawane są nie tylko nowo budowane obiekty, ale także te już istniejące i te poddawane renowacji Certyfikacja LEED przeprowadzana jest obecnie w 120 krajach na całym świecie.

Jak dotąd, do oceny zgłoszono niemal 25 000 obiektów. Tylko około 100 z nich osiągnęło najwyższy poziom, czyli LEED Platinum. Wśród nich znalazł się budynek głównej siedziby firmy Armstrong World Industries, światowego lidera m.in. w dziedzinie produkcji sufitów podwieszanych. Budynek ten uzyskał najwyższy certyfikat LEED Platinum dla budynków istniejących 25 kwietnia 2007 roku.

Platynowy „Budynek 701”

Siedziba główna firmy Armstrong, zwana Budynkiem 701, zlokalizowana jest w Lancaster, w Stanie Pensylwania (USA). To trójkondygnacyjny biurowiec o powierzchni ponad 10 000 m² złożony z dwóch skrzydeł połączonych atrium oświetlanym światłem dziennym. – Jako leader w produkcji akustycznych sufitów podwieszanych, otrzymaliśmy precedensowy kredyt w ramach dodatkowej kategorii „Innowacyjność w projektowaniu”. Na decyzję o przyznaniu takiej oceny wpłynęła m.in. doskonała akustyka wnętrz naszego budynku, która bezsprzecznie wpływa na komfort i dobre samopoczucie użytkowników pomieszczeń. Zastosowano systemy sufitowe o odpowiedniej relacji pochłaniania, odbicia i redukcji dźwięku. Ponadto wykorzystano system aktywnego maskowania niepożądanego hałasu Armstrong i-ceilings® (I Credit 1.3). Wykorzystane akustyczne płyty sufitowe miały wysoki poziom wykorzystania materiałów pochodzących z odzysku (MR Credit 2.0) oraz niskiej emisji szkodliwych substancji (MR Credit 3.0) – mówi Anna Baczkowska, architekt i menadżer wsparcia technicznego w firmie Armstrong. Dodatkowo, wybrane sufity charakteryzowały się wysokim współczynnikiem odbicia światła, a dzięki temu pozwoliły również na lepszą dystrybucję światła dziennego i sztucznego, przyczyniając się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną (EA Credit 1.0). – Jednym z celów procesu certyfikacji było także osiągnięcie znaczącej redukcji zużycia wody w budynku. Zastosowane rozwiązania (m.in. sensoryczne krany, bezwodne pisuary) pozwoliły na zmniejszenie zużycia wody pitnej prawie o połowę – z 3000 m³ na 1600m³ rocznie (WE Credits 1.0, 2.0, 3.0) – dodaje.

W otoczeniu Budynku 701 zadbano również o wykorzystanie lokalnej roślinności, która nie wymaga nawilżania i enegrochłonnych procesów pielęgnacyjnych. Przewidziano ponadto efektywne zbiorniki wody deszczowej, które – w przypadku gwałtownych opadów – regulują właściwe uwalnianie zebranej wody do sąsiadujących systemów cieków wodnych (SS Credit 5.0). – Szklana elewacja budynku, wykonana z warstwowego szkła z pustką gazową zapobiegającą nagrzewaniu, uniemożliwia powstawanie strat energetycznych w sposób efektywny. Ponadto budynek jest wyposażony w automatyczny system optymalizacji energii elektrycznej stale monitorujący poziom jej zużycia (EA Credit 1.0) – tłumaczy Anna Baczkowska.

Warto dodać, że firma Armstrong wykorzystuje 2 mln kW energii pochodzącej z czystych elektrowni wiatrowych, co stanowi 75% energetycznego zapotrzebowania Budynku 701 i jest świadectwem odpowiedzialnej polityki redukcji emisji dwutlenku węgla (EA Credit 2.0).

Eko-Armstrong

Zasady zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego i współgrającego z naturą budownictwa stosujemy nie tylko we własnych inwestycjach i inicjatywach. Zachęcamy również innych do ekologicznego myślenia i budowania, m.in. inwestorów i architektów korzystających z naszych produktów. Znając doskonale proces certyfikacji LEED, z chęcią dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, służymy radą i pomocą w doborze najbardziej optymalnych rozwiązań – podkreśla Anna Baczkowska.

Aktywność proekologiczna firmy Armstrong to działania zakrojone na szeroką skalę. Obejmują one zarówno świadomie prowadzoną, wewnętrzną politykę środowiskową, jak i wspieranie projektów zewnętrznych mających na celu ochronę otoczenia i poprawę ekosystemu. Firma Armstrong jest obecnie także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council).

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *