Jak złożyć skargę na rzeczoznawcę majątkowego

Jeśli chcesz zaciągnąć kredyt na kupno mieszkania lub zastanawiasz się, jak kupić mieszkanie warte swojej ceny, możesz skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego. Jeśli jednak zdarzy się, że operat szacunkowy będzie sporządzany wadliwie, przez co zadziała na Twoją niekorzyść, możesz złożyć skargę na rzeczoznawcę.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może zdobyć osoba, która zdała egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zdobyły wyższe wykształcenie, a także ukończyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości lub inne studia, których program był zgodny z minimum programowym studiów podyplomowych. Zanim skorzystasz z usług rzeczoznawcy majątkowego, upewnij się, że posiada on wymagane uprawnienia. Możesz to sprawdzić w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie – uprawnienia i odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego

Dzięki zdobytym uprawnieniom rzeczoznawca majątkowy może określać wartość rynkową nieruchomości, a także urządzeń i maszyn, które są trwale związane z nieruchomością. Opinia na temat wartości nieruchomości sporządzana jest na piśmie – taki dokument nosi nazwę operatu szacunkowego. Informacje, które rzeczoznawcy zdobyli podczas wykonywania obowiązków, podlegają tajemnicy zawodowej i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Rzeczoznawcy majątkowi są zobowiązani do kierowania się etyką zawodową. Muszą także postępować zgodnie z przepisami prawa i przede wszystkim kierować się bezstronnością podczas wyceny nieruchomości. Ponadto wszyscy rzeczoznawcy muszą nieustannie poszerzać kompetencje i znać obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli masz podstawy sądzić, że operat szacunkowy został sporządzony wadliwie, a rzeczoznawca nie dopełnił obowiązków wynikających z artykułów 158. i 175. ustawy o gospodarce nieruchomościami, możesz zgłosić na niego skargę. Dotyczy to między innymi udostępniania informacji zdobytych w toku wykonywania czynności zawodowych osobom trzecim, a także braku bezstronności w określaniu wartości nieruchomości.

ct_cs_jak-zlozyc-skarge-na-rzeczoznawce-majatkowego-2.jpg

Zakup mieszkania – formalności związane ze złożeniem skargi na rzeczoznawcę majątkowego

Skarga złożona na rzeczoznawcę majątkowego musi zawierać poniższe elementy:

  • imię i nazwisko rzeczoznawcy,
  • opis zarzutów dotyczących zaniedbania lub niewłaściwego wykonania czynności zawodowych,
  • dołączony operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę oraz inne dokumenty potwierdzające przedstawione zarzuty.

Skargę należy złożyć w formie pisemnej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Złożenie stosownych dokumentów uruchamia postępowanie w sprawie oskarżonego rzeczoznawcy. Sprawa zostaje przekazana do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

Co ciekawe, osoba, która składa skargę, nie jest stroną postępowania – w tym przypadku jest nią tylko skarżony rzeczoznawca. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się na złożenie skargi, nie będziesz mógł czynnie uczestniczyć w postępowaniu – o jego wynikach zostaniesz poinformowany po zakończeniu sprawy.

Jeśli postępowanie zakończy się na niekorzyść rzeczoznawcy, mogą wobec niego zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, takie jak:

  • upomnienie lub nagana,
  • zawieszenie uprawnień zawodowych,
  • pozbawienie uprawnień zawodowych.

Zakup mieszkania wiąże się z podjęciem szeregu istotnych decyzji oraz dopełnieniem formalności. Korzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego może pomóc Ci oszacować realną wartość nieruchomości. Pamiętaj jednak, żeby zweryfikować sposób pracy rzeczoznawcy i dokładnie przyjrzeć się sporządzonemu operatowi szacunkowemu. Poza tym, zanim zdecydujesz się na kupno mieszkania, dokładnie przeanalizuj umowę z deweloperem. Zwróć uwagę na niuanse takie jak zapis o dostępie do drogi publicznej, sposobie wybrania zarządcy nieruchomości czy prawie do wyłącznego korzystania z części wspólnych budynku.

Chcesz bez ryzyka dobrze wybrać mieszkanie, zmieścić się w budżecie i mieć wszystko w jednym miejscu? Będziesz zaskoczony, jakie to proste! Skorzystaj z narzędzia NAVIDOM!

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *