Rzeczoznawca majątkowy a wycena wartości nieruchomości – co warto wiedzieć?

Szukając profesjonalnej i rzetelnej wyceny danej nieruchomości, warto skorzystać z pomocy doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego. Jest to osoba, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, bez których dokładne oszacowanie wartości domu, lokalu, czy gruntu będzie wręcz niemożliwe. Rynek nieruchomości jest bowiem niezwykle złożony, problematyczny i zróżnicowany. Kim jest rzeczoznawca majątkowy oraz jaki jest zakres jego obowiązków zawodowych?

Rzeczoznawca majątkowy nieruchomości – czym się zajmuje?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba zajmująca się określaniem wartości nieruchomości, a wyniki swojej pracy prezentuje w formie operatu szacunkowego. Jest on zobowiązany do wykonywania powierzonych działań zawodowych zgodnie przepisami prawa oraz ogólnymi standardami związanymi z zawodowym charakterem pracy czy etyką zawodową. Dzięki temu jego praca jest całkowicie bezstronna oraz wykonana ze szczególną starannością i dokładnością. Warto podkreślić, iż rzeczoznawca to osoba o nieposzkalowanej opinii publicznej, wolna od kar dotyczących przestępstw skarbowych oraz przeciwko wiarygodności dokumentów, sprawiedliwości czy związanych z obrotem pieniędzy.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy to zawód wymagający posiadania odpowiednich uprawnień, nadanych zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju przepisami prawa. Wraz z momentem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców osoba ta nabywa prawo do stosowania tytułu rzeczoznawcy majątkowego oraz wykonywania zawodu. 

Wykonanie szacunku dla wartości nieruchomości bez posiadania odpowiednich uprawnień grozi wysokimi karami finansowymi. Dlatego warto wiedzieć, że jedyną osobą uprawnioną do wykonania wyceny nieruchomości jest właśnie rzeczoznawca. Szukając oferty sprawdzonego rzeczoznawcy majątkowego w zakresie nieruchomości z okolic Śląska polecamy wybór http://www.wycenawlodarczyk.pl/.

Jakie czynniki mają wpływ na wycenę nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy w trakcie procesu szacowania bierze pod uwagę wszystkie czynniki, które mają lub mogą mieć wpływ na wartość wybranej nieruchomości. Są to między innymi kwestie takie jak:

  • lokalizacja,
  • stan techniczny obiektu,
  • metraż i kondygnacja, 
  • bliskie otoczenie,
  • stan prawny,
  • uciążliwości.

Wszystkie powyższe czynniki mogą mieć wpływ na finalną wycenę nieruchomości. Mają one odpowiednio większe i mniejsze znaczenie dla potencjalnej wartości, jednak traktowane są jako kluczowe aspekty związane z wyceną nieruchomości. Rolą rzeczoznawcy jest określenie jaki mają one wpływ na kształtowanie się cen na rynku.

Zakres usług i działań rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca to osoba sporządzająca ekspertyzy i szacunki z szerokiego zakresu tematyki nieruchomości, związanych między innymi z:

  • określeniem wartości nieruchomości dla inwestora,
  • ocenie wartości bankowej i hipotecznej dla obiektów,
  • wyceny nieruchomości dla innych celów.

Wyceny nieruchomości są wykonywane najczęściej na potrzeby klientów indywidualnych oraz biznesowych, starających się o uzyskanie kredytu hipotecznego. Mogą być wykonywane również w przypadku postępowań sądowych oraz postępowań skarbowo – podatkowych. Niezależnie od ich charakteru, muszą być one przeprowadzone przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia w zakresie wyceniania wartości nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy – co ma wpływ na proces wyceny?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba wykonująca wyceny nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ale nie tylko. Ważne są tutaj również kwestie etyczne, związane z bezstronnym wydawaniem opinii. Dlatego też osoba rzeczoznawcy nie zajmuje się szacunkami nieruchomości dla osób bliskich lub tych, z którymi pozostaje w zależności służbowej. Ponadto każdy rzeczoznawca zobowiązany jest do nieustannego doskonalenia i rozwijania swoich kwalifikacji zawodowych. W ten sposób jest w stanie zapewnić niezwykle rzeczowe i profesjonalne wyceny dla nieruchomości. 

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to zawód cieszący się ogromnym zaufaniem społecznym w realizacji powierzonych mu obowiązków, a które są związane z rynkiem nieruchomości. Jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wagi odpowiedzialności, jaka przekazywana jest w jego ręce. Obowiązki nałożone na rzeczoznawcę wymagają posiadania ogromnej wiedzy, doświadczenia i zachowania szczególnej staranności. 

Źródło informacji: http://www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-katowice/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *