W jaki sposób można odwołać testament?

Co do zasady rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci może odbyć się jedynie na podstawie testamentu (art. 941 k.c.).

Nieważne są natomiast rozporządzenia kilku spadkodawców w zakresie tylko jednego testamentu, ponieważ tylko jeden spadkobierca może zawrzeć w testamencie stosowne rozporządzenia (art. 942 k.c.).

Skutkiem zniszczenia, zagubienia jedynej istniejącej kopii lub pojawienie się istotnych okoliczności faktycznych, np. złych emocji, stanu nietrzeźwości, odnoszących się do już sporządzonego testamentu, będzie potrzeba sporządzenia nowego testamentu, albo odwołania całości lub części jego poszczególnych postanowień np. poleceń, czy zapisów, co też spadkodawca może dokonać w każdej chwili (art. 943 k.c.).

Jak nie dziedziczyć długów spadkowych?

http://www.prasa24h.pl/16980/jak-nie-dziedziczyc-dlugow-spadkowych.html

Spadkodawcy przysługuje swoboda w zakresie rozporządzania swoim majątkiem, z zastrzeżeniem, że nie może ona naruszać obowiązujących przepisów, czy zasad współżycia społecznego. Testator, który zdecyduje się na odwołanie testamentu i sporządzenie nowego powinien, to zrobić w formie przewidzianej przez przepisy prawa.

ISTOTNE: Jeżeli poprzedni testament sporządzony był w formie aktu notarialnego, to już nowy testament może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej, ponieważ przepisy nie narzucają wymogu formy pochodnej.

CO NA TO SĄD?

Skutki prawne odwołania testamentu i odwołania testamentu odwołującego testament następują z chwilą otwarcia spadku, z tym że odwołanie testamentu odwołującego nie przywraca skuteczności testamentu pierwotnie odwołanego [tak: Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 2002 r. I CKN 482/2000].

SPOSOBY ODWOŁANIA TESTAMENTU

Ingerencja w dokument testamentowy odbywa się poprzez:

  1. sporządzenie nowego testamentu z nowymi rozporządzeniami, odwołanie starych rozporządzeń, lub po prostu odwołanie starego testamentu i nie wprowadzenie żadnych nowych rozporządzeń;
  2. fizyczne zniszczenie starego testamentu np. spalenie, pocięcie, podarcie;
  3. pobawienie testamentu cech, od których zależy jego ważność np. skreślenie lub zamazanie całości lub części tekstu wraz z jego parafowaniem i umieszczenie daty tej czynności, albo skreślenie lub zamazanie podpisu;
  4. wprowadzenie zmian do istniejącego testamentu, z których wynika wola odwołania jego postanowień (art. 946 k.c.).

ISTOTNE: Brak umieszczenia daty na nowo sporządzonym testamencie – powoduje jego nieważność z powodu braku zaistnienia wzajemnych relacji czasowych, pomiędzy testamentami. Z kolei opatrzenie różnych testamentów, o takiej samej treści, taką samą datą lub różnymi datami, skutkuje ważnością wszystkich testamentów.

CO NA TO SĄD?

Jak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 stycznia 1974 r., sygn. akt III CRN 326/73, jeżeli odwołanie testamentu nastąpi w ten sposób, że spadkodawca sporządza nowy testament, to odwołanie pierwszego testamentu jest skuteczne tylko wtedy, gdy nowy testament jest ważny.

Zobacz kto może odwołać testament? Więcej cennych informacji w książce Mariusza Korcyla „Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism”

[buybox-widget category=”book” ean=”9788379001958″]

No votes yet.
Please wait...
Ebooki123

Księgarnia internetowa z e-bookami http://www.ebooki123.pl

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *