Jak nie dziedziczyć długów spadkowych?

Spadkobiercą zostaje się na wskutek odpowiednich zapisów w testamencie lub też, gdy jego brak z mocy prawa na podstawie dziedziczenia ustawowego.

Nie zawsze jednak przyjęcie spadku będzie korzystne, chociażby z tego względu, że spadkodawca mógł zostawić po sobie znaczne długi, które w przypadku przyjęcia spadku trzeba będzie spłacić.

Oprócz długów już istniejących spadkobierca, który przyjmie spadek nałoży na siebie dodatkowe obowiązki związane m.in. z opłaceniem kosztów pogrzebu zmarłego w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, uregulowaniem kwestii zachowku, kosztów zapisów i poleceń, czy też kosztów samego postępowania spadkowego, a także koszty zarządu majątkiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu (art. 922 § 3 k.c. w związku z art. 989 § 2 k.c.).

Warto więc szczegółowo przeanalizować stan majątku zmarłego i dopiero w dalszej kolejności podjąć ostateczną decyzję, odnoszącą się do nabycia spadku.

SPOSOBY PRZYJĘCIA SPADKU

Ustawodawca przewiduje w art. 1012 k.c. – trzy możliwości dla potencjalnego spadkobiercy, odnoszące się do przyjęcia spadku, a mianowicie spadkobierca może złożyć oświadczenie o:

  1. Odrzuceniu spadku – spadkobierca rezygnuje całkowicie z tytułu do dziedziczenia i zostaje wyłączony od dziedziczenia tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 k.c.), ale w jego miejsce mogą wstąpić dzieci lub wnuki, a ponadto dalsi krewni;
  2. Przyjęciu prostym spadku – przyjmuje spadek z wszelkimi długami bez ograniczenia swej odpowiedzialności w tym względzie, co oznacza że gdyby majątek spadkowy po zmarłym nie wystarczył na spłacenie wszelkich wierzycieli, pozostały niedobór pokryje nabywca spadku ze swego majątku osobistego;
  3. Przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – przyjmuje spadek, ale z ograniczeniem swojej odpowiedzialności, względem wierzycieli, do wysokości aktywów majątku zmarłego i w takim przypadku nie jest on zobowiązany do spłaty długów ze swojego majątku osobistego. Ten przypadek powoduje dalsze konsekwencje – w postaci podjęcia czynności przez komornika – sporządzenia spisu inwentarza, na zarządzenie sądu, jeżeli inwentarz nie był przedtem sporządzony (art. 643 k.p.c.).

ISTOTNE: Czwartą możliwością jest nie składanie żadnego oświadczenia, ale wówczas powstają skutki, jak przy prostym przyjęciu spadku, chyba że chodzi o osobę niepełnoletnią, ubezwłasnowolnioną lub osobę prawną.

więcej cennych informacji w książce Mariusza Korcyla „Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism”

[buybox-widget category=”book” ean=”9788379001958″]

No votes yet.
Please wait...
Ebooki123

Księgarnia internetowa z e-bookami http://www.ebooki123.pl

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *