Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli wsparcie szkoleniowe pracowników i pracodawców

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli wsparcie szkoleniowe pracowników i pracodawców KFS to zupełnie nowy instrument wsparcia w ofercie urzędów pracy. Mogą z niego skorzystać pracodawcy oraz ich pracownicy, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dlaczego warto to zrobić?

Nowy instrument polityki pracy o nazwie Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został wprowadzony do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014 r. Jego głównym celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Ma to na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Czym jest KFS?

KFS jest rozwiązaniem systemowym, skierowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Warto przy tym dodać, że w zarządzaniu środkami KFS mogą brać udział także partnerzy społeczni.

Umiejętne wykorzystanie środków z KFS powinno wzmocnić pozycję firm na rynku pracy, podnieść ich konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy.

KFS to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Docelowo środki KFS będą stanowiły 2 proc. przychodów Funduszu Pracy, uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego jest sporządzany plan finansowy.

KFS w 2015 r.

Priorytety wydatkowania środków na działania powiatowych urzędów pracy finansowane z KFS co roku ustala minister do spraw pracy na podstawie opinii Rady Rynku Pracy. W 2015 roku środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na kształcenie ustawiczne osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej. Co to oznacza dla pracodawców? W przypadku spełnienia warunku wieku, będą oni mogli skorzystać z wybranych szkoleń i przeszkolić siebie lub wybranego pracownika, zgodnie z deklaracją, jaką wcześniej złożyli w urzędzie pracy.

Każdy urząd pracy wyznacza terminy, w których przyjmowane są wnioski od pracodawców chcących skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. We wnioskach powinny znaleźć się informacje nt. aktualnych potrzeb szkoleniowych.

Ile wynosi wysokość wsparcia? Pracodawcy mikroprzedsiębiorstw mogą liczyć na sfinansowanie nawet 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS. Natomiast ogólną regułą jest, że 80 proc. kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20 proc. kosztów.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument jeszcze mało znany, ale bardzo przydatny. Więcej informacji na temat zasad otrzymania wsparcia można znaleźć na stronie internetowej Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia (www.zielonalinia.gov.pl) oraz pod numerem tel. 19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *