DALSZY WZROST ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZEŃ POTWIERDZA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OŻYWIENIE NA RYNKU PRACY

Najnowsze odczyty dotyczącewzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, w połączeniu z danymi na temat bezrobocia rejestrowanego, tworzą spójny obraz rozpoczynającego się ożywienia na rynku pracy mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Marcowy wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,5 proc. rok do roku. To dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż w lutym było to 0,2 proc., a mediana prognoz analityków na marzec kształtowała się na poziomie 0,4 proc.

Tezę o ożywieniu na rynku pracy potwierdzają również dane dotyczące średniego wynagrodzenia. Wzrosło ono w marcu o 4,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, osiągając poziom ponad 4 000 zł brutto. Warto przypomnieć, że analitycy oczekiwali bardziej umiarkowanego wzrostu – o 3,8 proc. rok do roku. Łącząc tę informację z wtorkowymi danymi na temat inflacji, która w skali roku utrzymuje się na poziomie zaledwie 0,7 proc., należy stwierdzić, że realne dochody Polaków wciąż rosną w najszybszym tempie od 2008 r.

Coraz wyraźniej widać więc, że obserwowane obecnie ożywienie gospodarcze ma inny charakter niż odbicie z lat 2010–2011. Wówczas – pomimo wzrostu gospodarczego przekraczającego w niektórych kwartałach nawet 4 proc. rok do roku – mieliśmy do czynienia ze stałym wzrostem stopy bezrobocia w ujęciu rocznym oraz bardzo niskim wzrostem płac realnych. Tym razem widoczne jest odwrotne zjawisko. Z uwagi na to, można oczekiwać w najbliższych okresach dalszego umacniania się popytu wewnętrznego.

Poprawiająca się sytuacja gospodarcza najprawdopodobniej nadal będzie w coraz większym stopniu przekładać się na rynek pracy. Możliwe, że rosnący poziom wykorzystania mocy produkcyjnych oraz idący za nim wzrost poziomu zatrudnienia oraz wynagrodzeń przyczynią się niebawem także do wzrostu inflacji.

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 10 000 firm, zatrudniających ok. 5 mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *