BiznesPraca

Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy

Niepełnosprawność nie musi oznaczać końca życia zawodowego. Coraz więcej niepełnosprawnych z sukcesem wkracza na rynek pracy. Według danych GUS spośród ponad 2 mln osób w wieku produkcyjnym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 464 tys. jest aktywnych zawodowo. Jednak wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia. – „W ostatnich latach zauważalna jest coraz większa aktywność niepełnosprawnych na rynku pracy. Wzrasta ich świadomości własnych praw oraz możliwości rozwoju zawodowego. Po woli stają się oni aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Niestety daleko nam jeszcze do średniej unijnej, gdzie procent osób aktywnych zawodowo wśród niepełnosprawnych oscyluje wokół 50 proc.” – mówi Bartosz Kaczmarczyk, prezes Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego.

Zmienia się również świadomości pracodawców w kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Coraz większa liczba pracodawców celowo stara się ich zatrudniać. Otrzymują wartościowego pracownika, często o wysokich kwalifikacjach, a na dodatek pracownika lojalnego. Zatrudnienie niepełnosprawnych wiąże się również z wieloma ulgami finansowymi. Można starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia, zwrot kosztów szkolenia oraz przystosowania i wyposażenia jego stanowiska pracy. Co więcej, możliwy jest również zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Firma zatrudniająca odpowiednią ilość osób (minimum 6 proc. załogi, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób) niepełnosprawnych jest również zwolniona z wpłat na PFRON.

– „Dla osób niepełnosprawnych praca jest najlepszym sposobem aktywnej rehabilitacji. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że dzięki zatrudnieniu niepełnosprawni zaczynają aktywniej funkcjonować, odblokowują się, otwierają się na ludzi, stają się bardziej pewni siebie. A z drugiej strony, również ich współpracownicy i pracodawcy szybko porzucają ewentualne stereotypy dotyczące niepełnosprawnych w pracy. Znamy to od podszewki, gdyż sami w obrębie naszych struktur staramy się zatrudniać jak największą liczbę osób niepełnosprawnych” – dodaje Bartosz Kaczmarczyk.

Niepełnosprawni mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej branży. Jednak każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. – „Niezbędne jest poznanie aspiracji i możliwości osoby chcącej podjąć pracę. Często w rozmowie z doradcą zawodowym okazuje się, że niepełnosprawny może wykonywać pracę, która wydawała mu się nieosiągalna. W niektórych przypadkach z kolei okazuje się, że konieczne jest doszkolenie oraz przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb przyszłego pracownika” – mówi Jarosław Witkowski, dyrektor zarządzający agencji A-Trybut, należącej do Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego.

– „Zawodowa ranga niepełnosprawnych wzrosła również w wyniku systematycznych udoskonaleń, którym podlega sprzęt medyczny. W obecnej chwili na rynku jest szeroka gama produktów medycznych nie tylko podnoszących komfort życia, ale i wspierających możliwości efektywnej pracy osób niepełnosprawnych” – mówi Michał Perner, wiceprezes firmy Medort, specjalizującej się w sprzęcie rehabilitacyjnym.

Niepełnosprawni mogą szukać pracy na własną rękę, jak również mogą skorzystać z wyspecjalizowanych w tej dziedzinie agencji, takich jak A-Trybut. – „Niepełnosprawni, którzy chcą podjąć za naszym pośrednictwem pracę mają zapewnione kompleksowe konsultacje. Doradzamy również pracodawcom. Sugerujemy im na przykład zmiany, których muszą dokonać w swoich firmach, aby móc zatrudnić niepełnosprawnych” – mówi Jarosław Witkowski.

Ogólnie zmniejszająca się liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (spadek z 2,6 mln do 2 mln osób w latach 2001-2011) oraz korzyści dla pracodawcy wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych sprawiają, że dochodzi do sytuacji, gdy firmy okresowo borykają się z brakiem odpowiednich osób. Dlatego tak ważne jest to, aby każdy niepełnosprawny uświadomił sobie możliwość podjęcia pracy, która może mu dać nie tylko dodatkowe źródło dochodu, ale również satysfakcję.

NOTA REDAKCYJNA

Dane statystyczne w tekście pochodzą z najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za drugi kwartał 2012 roku.

 PR

LA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *