HR-owca portret własny… czyli jaki?

Większość praktyków HR ma szeroki zakres obowiązków. Zajmują się zarówno rekrutacją, selekcją aplikacji, sprawami kadrowymi, jak i szkoleniami. Najbardziej czasochłonne są dla nich spotkania z kandydatami do pracy. Na selekcję napływających aplikacji poświęcają średnio 4 godziny i 45 minut w ciągu tygodnia. Jednocześnie specjaliści HR chcieliby przeznaczać więcej czasu na doszkalanie się i zdobywanie wiedzy, a także na planowanie strategii HR dla firmy. I to mimo, iż nierzadko zostają „po godzinach”. Czy zatem osoba zarządzająca zasobami ludzkimi znajduje czas dla siebie? Jak wygląda work-life balance specjalisty ds. HR? Czy znajduje chwilę na przeczytanie lubianych przez kolegów z branży kryminałów? Jaki jest „HR-owca portret własny” zbadała Grupa Pracuj Solutions – twórca serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl.

Departament ds. HR, biuro kadr i szkoleń, dział zarządzania zasobami ludzkimi. Mnogość nazw i określeń dla najbardziej „ludzkiego” obszaru organizacji, jakim jest Human Resources, od razu wskazuje na wielozadaniowość pracujących w nim specjalistów. Choć jest to także ogromne wyzwanie – zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego – dla menedżera HR to chleb powszedni. Jak wynika z przeprowadzonego w lutym 2013 r. przez Grupę Pracuj badania „HR-owca portret własny”1 oczekiwania firm wobec pracowników HR są wysokie i obejmują wiele różnorodnych zadań.

W gestii pracownika departamentu HR spoczywają kompleksowe działania związane zarówno
z rekrutacją nowych pracowników (95%), selekcją napływających aplikacji (92%) czy kwestiami kadrowymi (79%). Ponadto, aż ¾ badanych specjalistów zajmuje się także doskonaleniem pracowników i umożliwianiem im rozwijania swoich kompetencji poprzez szkolenia (77%). Niewiele mniej bo 72% ankietowanych wymieniło także motywowanie pracowników poprzez zapewnianie im możliwości rozwoju w ramach organizacji, jako ważny aspekt ich codziennej pracy.

Ponad ¾ osób zw. z zarządzaniem zasobami ludzkimi zapytanych o to, co jest dla nich największym motywatorem wskazało właśnie różnorodność wykonywanych zadań, a także – co pokazuje poziom zaangażowania specjalistów ds. HR – poczucie wpływu na rozwój całej firmy (70%) oraz bycie partnerem dla biznesu (57%). Pracowników działów HR motywuje bardziej większa decyzyjność i związana z nią odpowiedzialność za całościowy rozwój organizacji niż własna pensja, która znalazła się dopiero na czwartym miejscu (53% głosów).

W wynikach badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj znalazło także potwierdzenie zjawisko luki kompetencyjnej, z którą borykają się nie tylko największe korporacje ale też przedsiębiorstwa z sektora MSP. Aż 56% rekruterów spytanych, co jest największym wyzwaniem w ich codziennej pracy odpowiedziało: znalezienie odpowiedniego kandydata. Odpowiedniego czyli takiego, którego nie tylko doświadczenie i umiejętności ale także wiedza, będą odpowiadały profilowi stanowiska pozostającego do obsadzenia. Wśród innych wyzwań wskazywali także dostosowanie koniecznych działań do ograniczonego budżetu działu HR (15% wskazań) oraz praca bez pomocnych narzędzi i technologii rekrutacyjnych (11%).

Oprócz kwestii związanych z życiem zawodowym, autorzy raportu „HR-owca portret własny” zapytali ankietowanych także o to, w jaki sposób spędzają czas wolny. Choć zdecydowana większość – aż 94% badanych – potwierdziła, że na pracę przeznacza więcej niż ustawowo przewiduje to 40-godzinny tydzień roboczy, to jednak starają się zachować work-life balance. Menedżerowie, specjaliści i pracownicy Human Resources w czasie prywatnym chętnie uprawiają sport, spotykają się ze znajomymi oraz czytają książki i czasopisma.

Działy HR w naturalny sposób stanowią punkt styku między organizacją a jej otoczeniem. Zarówno wewnątrz firmy poprzez motywowanie, szkolenie czy zarządzanie talentami, jak również na zewnątrz – rekrutując i konfrontując się z bieżącą sytuacją na rynku pracy. Dział HR jest więc papierkiem lakmusowym kondycji całej organizacji. Raport „HR-owca portret własny” zawiera odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in. wyzwań z jakimi mierzą się HR-owcy w swej pracy, sposobu w jaki zarządzają swoim czasem przy niepewnej i stale zmieniającej się sytuacji, a także jakie działania są w ich opinii istotą zawodu, a na jakie poświęcają najmniej czasu. Wyniki przedstawione w raporcie uzmysławiają zatem jak odpowiedzialne, różnorodne i wielozadaniowe jest środowisko pracy HR-owców.” – podsumowuje raport Agnieszka Bieniak, z Grupy Pracuj Solutions.

Autor: Pracuj.pl

Informacje o firmie:

Grupa Pracuj Solutions jest właścicielem wiodących serwisów rekrutacyjnych w Polsce i na Ukrainie (polskiego Pracuj.pl i ukraińskiego Rabota.ua), serwisów branżowych Jobs4 oraz portalu Profeo z wirtualnymi wizytówkami kandydatów poszukujących pracy. Poza działaniami rekrutacyjnymi Grupa Pracuj oferuje usługi wizerunkowe: Wirtualne Targi Pracuj.pl oraz przewodniki „Pracodawcy” i „Praktyki”, skierowane do studentów i absolwentów. Firma jest obecna 13 lat na polskim rynku.

www.grupapracuj.pl

1 Badania ankietowe „HR-owca portret własny” zostały przeprowadzone drogą internetową na grupie 400 osób – pracowników HR w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Badanie było realizowane w dniach 14-28 lutego 2013 roku przez Grupę Pracuj Solutions.

PR
LA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *