Jakie przepisy regulują działalność biur rachunkowych w Polsce?

Biura rachunkowe to firmy, które oferują innym przedsiębiorstwom obsługę księgowości, czy też kadr i płac. Ich działalność wymaga doskonałej znajomości prawa i nie tylko. Jakie przepisy regulują to, w jaki sposób powinny działać biura rachunkowe na terenie naszego kraju? Odpowiadamy.

Przepisy regulujące działalność biur rachunkowych

Poza jednym wyjątkiem, działalność biur rachunkowych regulują te same przepisy, co w przypadku innych przedsiębiorstw. Aby zapoznać się z tym wyjątkiem, trzeba przeczytać art. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Aby móc oferować usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych trzeba spełnić następujące warunki:

  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu oraz wiarygodności dokumentów;
  • Brak skazania za przestępstwa skarbowe oraz inne określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości;
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do tego osoby zakładające biura rachunkowe powinny pamiętać o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z jego działalnością.

Poza tym przepisy nie określają na przykład, jaką formę działalności ma przyjąć firma. Biuro rachunkowe może działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka – cywilna, partnerska, czy też z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie przepisy muszą być dobrze znane przez biuro rachunkowe i jego pracowników?

Poza przepisami, które regulują ich działanie, pracownicy biur rachunkowych powinni znać również inne akty prawne. Najważniejszym jest ustawa o rachunkowości. Ponadto nie można zapomnieć o Ordynacji podatkowej. Do tego każdy powinien znać dość długą listę pozostałych przydatnych w takiej pracy ustaw, do których należą:

  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;
  • Ustawa o podatku od towarów i usług;
  • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Kolejny ważny dokument to Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Lista może być jeszcze dużo dłuższa. Wiele zależy od usług oferowanych przez biuro i tego, w czym się specjalizuje. Warto pamiętać, że w najróżniejszych kwestiach, w tym tych natury prawnej, pomagają nowoczesne systemy księgowe dla biur rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *