Tłumaczenia przysięgłe online dokumentów na angielski i niemiecki

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć zagadnienie tłumaczeń przysięgłych. Od czego zależy ich cena? Jak kształtuje się liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce w zależności od języka? Jakie trendy historyczne można w tym zakresie zauważyć?

Trendy liczebności tłumaczy przysięgłych różnych języków, w tym angielskiego i niemieckiego

Tłumaczenia przysięgłe, inaczej tłumaczenia uwierzytelnione, to przekłady w obrębie danej pary językowej, w której tłumacz, tzw. tłumacz przysięgły, posiada uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości RP, niejako przysięgając wcześniej przed ministrem wierność wykonywanych tłumaczeń. Tłumaczenia przysięgłe posiadają moc prawną i są poświadczone okrągłą pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego (więcej informacji na stronie www jaworznickiego biura tłumaczeń: https://besttext.pl/tlumaczenia-przysiegle-jaworzno/). Ceny tłumaczeń przysięgłych są uzależnione od stosunku popytu potencjalnych klientów do podaży tłumaczy przysięgłych danego języka.

tlumaczenie-klawiatura-kolorowe-flagi.jpg

Tutaj warto przytoczyć trochę statystyk: na dzień 18 grudnia 2023 roku liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce kształtuje się następująco dla wybranych języków:

 • niemiecki – 3632,
 • angielski – 2845,
 • portugalski – 35,
 • chiński – 22,
 • grecki – 18,
 • fiński – 7.

Z kolei dane historyczne na dzień 5 września 2018 roku wskazują, iż liczba tłumaczy przysięgłych w Polsce kształtowała się wtedy następująco dla ww. wybranych języków:

 • niemiecki – 3779,
 • angielski – 2756,
 • portugalski – 33,
 • chiński – 16,
 • grecki – 15,
 • fiński – 7.

W obydwu zestawieniach widać stałą zależność niezmienną w badanym czasie. Otóż mamy tutaj dwa przeciwległe bieguny, jeśli chodzi o liczebność populacji tłumaczy przysięgłych w Polsce, tj. z jednej strony dwa najliczniej reprezentowane języki – angielski i niemiecki, z drugiej zaś języki niszowe, takie jak grecki czy fiński.

Z kolei analizując zmiany na przestrzeni ostatnich 5 lat, zarysowuje się ciekawa tendencja do znaczącego procentowo wzrostu liczebności tłumaczy przysięgłych języka chińskiego, co najpewniej wynika ze znacznego wzrostu popularności tego języka z uwagi na rosnący wolumen towarów wymiany międzynarodowej z Chinami (głównie masowego importu z Chin). Języki rzadsze nadal mają małą liczebność reprezentacyjną tłumaczy przysięgłych, a języki najpopularniejsze (angielski i niemiecki) stale wiodą prym, przy czym – co ciekawe – liczba tłumaczy przysięgłych języka angielskiego dość znacząco wzrosła, a niemieckiego dość znacząco spadła.

tlumaczenie-monitor.jpg

Ponieważ znalezienie tłumacza przysięgłego języka fińskiego, nie zajętego innymi zleceniami na chwilę obecną, może przyprawić o ból głowy, tłumacze ci na pewno nie narzekają na nudę w pracy zawodowej, a klienci muszą płacić słono za tego typu przekłady lub próbować zamówić tłumaczenia przysięgłe za pośrednictwem Ambasady Finlandii w RP. Wysoka cena tłumaczeń przysięgłych na dany język podyktowana jest zwykle małą ilością i dostępnością tłumaczy przysięgłych tego języka na dany moment.

Tłumaczenia przysięgłe – rodzaje dokumentów

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie jednego z biur tłumaczeń specjalistycznych, mającego swoją siedzibę w miastach Jaworzno oraz Warszawa, a także przyjmującego zlecenia na tłumaczenia online, popyt ludności na pisemne tłumaczenia przysięgłe na angielski, niemiecki oraz – rzadziej – inne języki europejskie przejawia się w następujących typach dokumentów:

 • akty (akt urodzenia, akt chrztu, akt zawarcia związku małżeńskiego, akt bierzmowania, akt zgonu),
 • wyroki sądu i pozwy,
 • umowy cywilno-prawne (umowa handlowa, umowa o pracę itd.),
 • świadectwadyplomy i certyfikaty (świadectwo ukończenia szkoły średniej, certyfikat ukończenia kursu zawodowego lub językowego, certyfikat zgodności z normami, dyplom ukończenia licencjackich lub magisterskich studiów wyższych wraz suplementem obejmującym wykaz przedmiotów nauczania z liczbą godzin),
 • zaświadczenia (zaświadczenie o zameldowaniu, o zarobkach (np. angielski PIT P60), o niekaralności,
 • tłumaczenia medyczne (tłumaczenie dokumentacji medycznej pacjenta, w tym dokumentów dotyczących historii choroby, czyli wypisu ze szpitala wraz z epikryzą oraz wszystkimi wynikami badań obrazowych – USG, RTG, MRI, TK i laboratoryjnych – morfologia i mocz, biochemia, czyli enzymy, genetyka – markery różnych chorób, w tym chorób nowotworowych, tłumaczenie druku L4 – zwolnienia lekarskiego, tłumaczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tłumaczenie opinii medycznej, opinii psychologicznej bądź opinii logopedycznej),
 • tłumaczenia samochodowe (tłumaczenie dowodu rejestracyjnego – np. niemieckiego briefu, prawa jazdy, dokumentu wywozowego, świadectwa homologacji).

Wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia przysięgłe

Od kilku lat obserwuje się większy popyt na przysięgłe tłumaczenia dokumentów urzędowych w stosunku do tłumaczeń zwykłych, nie wymagających oficjalnej formy ani mocy prawnej. Nie tylko osoby prywatne, ale również firmy relatywnie coraz rzadziej wykazują zapotrzebowanie na tłumaczenia zwykłe na rzecz tłumaczeń uwierzytelnionych. Wynika to z faktu cięcia kosztów do wydatków koniecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *