Porady, rady, wskazówki – definicja

Porady to wskazówki, powinny prezentować jak i co robić, radzić sobie z sytuacją. Pomagają ukierunkować, odpowiadają na pytanie jak sobie poradzić z problemem, często mogą wskazać rozwiązanie. Różnego rodzaju rady to źródło konkretnej wiedzy – teoretycznej lub praktycznej.

Porady mogą być źródłem informacji jak postępować w pewnych sytuacjach. Jeśli szukasz pomocy, to oczekujesz właśnie porady, rady od kogoś kto może mieć doświadczenie i może pomóc. Porady to źródło wsparcia, informacji o tym co należy i jak zrobić. Każdy korzysta z porad, rad i to od najmłodszych lat. One uczą i pokazują drogę postępowania, wyznaczają cele i ukierunkowują. Jednocześnie rady mogą przestrzegać, upominać oraz ostrzegać czego nie należy robić, jak nie postępować.

Czym są porady, rady?

Porady oraz wszelkiego rodzaju rady dają nam możliwość uzyskania wskazówek jak można postępować w danej sytuacji. Są to pewnego rodzaju wskazówki, które mają na celu pomagać nam w życiu codziennym oraz zawodowym. Są źródłem wiedzy, informacji oraz, ciekawostek. Rady, porady mają mówić jak należy postępować, jak coś zrobić, wykonać itp…

Odpowiadają na pytania: Jak? Co? Co zrobić? Jak wykonać? Czy należy? Kiedy można?

Mogą być formą instrukcji, zbiorem praktycznych lub teoretycznych informacji.

Rada to opinia lub rekomendacja oferowana jako przewodnik postępowania. Może być upomnieniem, formą ostrzeżenia.

Porada jest formą odniesienia osobistych lub instytucjonalnych opinii, systemów przekonań, wartości, zaleceń lub wskazówek dotyczących pewnych sytuacji. Są one przekazywanych w pewnym kontekście innej osobie, grupie często oferowana jako przewodnik po działaniu i/lub postępowaniu.

Skorzystaj z licznych porad na stronie – porady123.pl/

Mówiąc prościej, wiadomość z poradą to zalecenie dotyczące tego, co można pomyśleć, powiedzieć lub w inny sposób zrobić, aby rozwiązać problem, podjąć decyzję lub poradzić sobie z sytuacją.

Uważa się, że porady mają charakter teoretyczny i często są uważane za tabu, a także że są pomocne.

Rodzaje porad mogą wahać się od systemów instruktażowych i praktycznych do bardziej ezoterycznych i duchowych, i często można je przypisać rozwiązywaniu problemów, poszukiwaniu strategii i znajdowaniu rozwiązań, czy to z punktu widzenia społecznego, czy osobistego oraz zawodowego.

Porady mogą dotyczyć relacji, zmian stylu życia, wyborów prawnych, celów biznesowych, osobistych, zawodowych, edukacyjnych, przekonań religijnych, rozwoju osobistego. Porady, rady mają, lub też powinny motywować, inspirować, dawać otuchy i tak dalej, ogólnie pomagać.

Porada nie dotyczy żadnych solidnych kryteriów i może być udzielana swobodnie lub tylko wtedy, gdy zostaniesz o to poproszony. W niektórych kulturach udzielenie porady jest społecznie nie do przyjęcia, chyba że zostanie o to poproszone. W innych kulturach rady udzielane są bardziej otwarcie. Może ona, zwłaszcza jeśli jest to porada ekspercka, np. porada prawna czy porada metodyczna, również być udzielana wyłącznie odpłatnie.

Tak więc czy porady są potrzebne?

Jak najbardziej, jednoznacznie są i to bardzo potrzebne. Nie trzeba samemu szukać rozwiązania jeśli skorzystasz z porady w temacie, którym jej potrzebujesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *