BiznesGospodarkaInnePokaz slajdówPolecamyPolecane wiadomościSpołeczeństwo

Kanały zgłoszeniowe – ustawa o sygnalistach. Zapoznaj się!

Każda z platform powinna być wyposażona w separacje uprawnień dla koordynatorów (administrator, jako główny koordynator posiada większe uprawnienia). Dane do logowania są zabezpieczone przez osoby uprawnione po stronie podmiotu przyjmującej zgłoszenia. Do tego będzie służyć hasło firmowe, imienny mail służbowy oraz hasło własne administratora i koordynatora.

Jak jest zapewniona poufność komunikacji?

System zgłaszania nieprawidłowości przez aplikację SYGNALISTA24.info ma zapewnioną poufność komunikacji i ogranicza dostęp do zgłoszenia do osób wyłącznie uprawnionych.

Jest to wykonane przez:

  1. nadawanie uprawnień osobie wskazanej (administratorowi, jako głównemu odbiorcy naruszeń). Jest wymieniony w umowie z podmiotem na świadczone usługi. Administrator otrzyma narzędzie do zarejestrowania pozostałych użytkowników, odbiorców zgłoszeń. Będzie mógł nadawać i odbierać uprawnienia osobom upoważnionym przez podmiot. W przypadku zmiany administratora Usługodawca wygeneruje nowe uprawnienia dla nowego administratora wskazanego przez podmiot na piśmie;
  2. możliwość blokowania dostępu koordynatorom przez administratora do np. lokalizacji zgłoszenia;
  3. blokowanie przez Usługodawcę dostępu Administratorowi na wyraźne, pisemne życzenie podmiotu.

Czy każda czynność wykonana przy naruszeniu jest odnotowana?

Tak. Każda wykonana czynność będzie zarejestrowana, również pod kątem terminu jak i osoby dokonywającej zmiany systemowej czy odpowiedzi sygnaliście. Ponadto aplikacja https://sygnalista24.info/ odnotowuje każdą czynność oraz informację przekazaną sygnaliście: kto / kiedy / jakie dane wprowadził / zmodyfikował / pobrał i przesłał.

Kto może odpowiadać sygnaliście?

Każda z osób posiadająca uprawnienia: administrator i koordynator mają uprawnienia do odszyfrowania i odpowiedzi. Ponadto mają możliwość nadawanie np. tematu wiadomości, poziomu ważności czy sporządzenia notatki.

Czy można zidentyfikować sygnalistę?

Nie ma możliwości identyfikacji sygnalisty poprzez mechanizmy śledzenia i profilowania pod warunkiem, że sygnalista nie będzie korzystać z urządzeń firmowych.

Platforma zgłoszeniowa każdą wiadomość/naruszenie wraz z ewentualną tożsamością szyfruje metodą hybrydową. Klucze deszyfrujące są szyfrowane algorytmem symetrycznym

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *