Przedsiębiorczość a sprzedaż bezpośrednia

Czy Polacy mają ducha przedsiębiorczości? Zdecydowana większość (71%) Polaków jest nastawiona pozytywnie do idei przedsiębiorczości, a aż 41% myśli o założeniu własnej firmy. Te dane nie odbiegają od średniej światowej, a w przypadku średniej europejskiej odsetek chętnych do założenia własnej firmy jest w Polsce nawet wyższy1.

Głównym powodem, który skłania Polaków do założenia własnego przedsiębiorstwa jest potrzeba uniezależnienia się od pracodawcy (50% wskazań) oraz możliwość realizowania własnych pomysłów (47% wskazań). Przy tak pozytywnym nastawieniu do „pracy na swoim” nie może dziwić, że sektor sprzedaży bezpośredniej rozwija się bardzo dynamicznie2. Dlaczego bezpieczna praca najemna, będąca do niedawna ideałem dla wielu, przestaje być aż tak kusząca?

Własnym szefem być

Rynek pracy, zarówno w Polsce, jak i na świecie podlega dynamicznym zmianom, a wraz z nimi zmienia się nastawienie pracowników. Nowe technologie umożliwiające np. pracę z domu czy coraz częściej stosowane elastyczne godziny pracy powodują, że na naszych oczach zmienia się dominujący do niedawna paradygmat zatrudnienia. Z drugiej strony , zupełnie inaczej definiowane jest też udane życie zawodowe. Jego wyróżnikiem nie jest już etat w firmie i poczucie, często złudnego, bezpieczeństwa, ale chęć niezależności, bycia własnym szefem i potrzeba spełnienia zawodowego.

Kompetencje przodem

Polacy zapytani w tym roku przez CBOS o to, co ich zdaniem ma największy wpływ na sukces zawodowy, wymienili w pierwszej kolejności wiedzę i umiejętności (56%) oraz solidną i rzetelną pracę (41%). Polska przedsiębiorczość, która napędza m.in. rozwój sektora sprzedaży bezpośredniej, budowana jest więc na mocnych fundamentach, opierających się przede wszystkim na kompetencjach.3

Potencjał branży

Sprzedaż bezpośrednia to coraz bardziej znaczący dla gospodarki sektor. Wartość szacunkowa sprzedaży całej branży (dane za 2016 r.) to ponad 3 miliardy złotych. W stosunku do 2015 r. oznacza to wzrost o 5 punktów procentowych. Jednak tym, co najważniejsze w sprzedaży bezpośredniej, są ludzie. Sektor zrzesza w różny sposób blisko milion osób. Dla części z nich to podstawowe źródło dochodu, dla części dodatkowe zasilenie budżetu, a dla niektórych po prostu korzyść w postaci upustów na produkty marki, z którą współpracują4.

Dobry, nowoczesny start

Wśród przedstawicieli tej branży znajdziemy konsultantów z każdej grupy wiekowej, ale najliczniejszą grupą są osoby w wieku 25-44 lat, stanowią ponad połowę ogółu (53%). Branża sprzedaży bezpośredniej to w Polsce domena młodych osób, a zarazem „kuźnia” przedsiębiorczości. Zatrudnienie znajdują tu zarówno osoby, które zawsze planowały własną działalność gospodarczą, jak i te, które dopiero wchodzą na rynek pracy (studenci) lub po przerwie próbują na ten rynek wrócić (matki po urlopie wychowawczym). Z punktu widzenia rozwoju kapitału ludzkiego, najważniejszą rolą, jaką sprzedaż bezpośrednia spełnia, jest aktywizacja zawodowa społeczeństwa. Młodzi, dynamiczni sprzedawcy kształtują nowoczesny model sprzedaży bezpośredniej. Skutecznie łączą to, co najbardziej cenione w tym kanale dystrybucji, czyli bezpośredni kontakt i profesjonalne doradztwo, z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji5.

VI Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

17 października to rok rocznie wyjątkowy dzień dla wszystkich osób związanych ze sprzedażą bezpośrednią. Doroczne święto branży, w tej szóstej już edycji obchodzone pod hasłem „Mój Czas. Mój Biznes.”. Istotą wydarzenia, które w tym roku odbywa się w wirtualnej rzeczywistości, jest pokazanie sprzedaży bezpośredniej z różnych perspektyw, w tym jako szkołę przedsiębiorczości, drogę ku samodzielności i niezależności.

Jesteśmy nowoczesną branżą, która nie tylko przystosowuje się do zastanej rzeczywistości, ale często wyznacza nowe szlaki. O work-life balance czy właśnie o mikroprzedsiębiorczości mówiliśmy zanim zaczęło to być modne. W ten wyjątkowy dzień dla wszystkich związanych ze sprzedażą bezpośrednią, chcemy jeszcze dobitniej podkreślić nasz wkład w rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Stąd tegoroczne hasło „Mój Czas. Mój Biznes.”, które zostało zaprezentowane w merytorycznej dyskusji oraz udostępnianych materiałach edukacyjnych” – mówi Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu PSSB, Dyrektor Generalny Mary Kay Polska.

Partnerem Strategicznym tegorocznego VI Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej jest firma Avon. Partnerami Głównymi firmy Amway, Herbalife, LR Health & Beauty Systems oraz Oriflame. Organizację dnia wsparły również firmy Vorwerk oraz Zepter. Wszystkim Partnerom serdecznie dziękujemy.

Więcej o działaniach związanych z VI Polskim Dniem Sprzedaży Bezpośredniej na stronie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej – www.pssb.pl.

***

PSSB Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej działa od 1994 roku i grupuje kilkadziesiąt przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż bezpośrednią na terenie Polski oraz firmy spoza branży. Ich łączny udział w rynku przekracza 65%. Główne cele Stowarzyszenia to m. in.: stanowienie etycznych standardów sprzedaży i monitorowanie ich przestrzegania przez firmy członkowskie, dotyczy to także zasad „Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB”, promocja i stały rozwój tego kanału dystrybucji, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów, oraz prezentowanie w kontaktach zewnętrznych stanowiska członków Stowarzyszenia w sprawach istotnych dla sektora sprzedaży bezpośredniej. Stowarzyszenie aktywnie działa także w obszarze edukacji i wspierania idei przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, współpracując z kilkoma wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju.

Lista firm zrzeszonych w PSSB:

Członkowie wspierający: ACN Communications, Amway, Arbonne, Avon, Betterware, DLF, Flavon Group, Forever Living Products, Herbalife, JUST Polska, LR Health & Beauty Systems, Mary Kay, Nature’s Sunshine Products, NSA, Nu Skin Enterprises, Oriflame, Partylite, Vorwerk, Zepter, Zinzino

Członkowie kandydujący: Fohow, Tiens

Członkowie pozabranżowi: e-point, General Advisory, InSee, INWaY, Landmark Global, Networkio, PostNord, Swarovski PSSB jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA, Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), Konfederacji Lewiatan i Federacji Konsumentów.

Więcej informacji na www.pssb.pl

1 AGER 2016, Amway Global Entrepreneurship Report

2 AGER 2016, Amway Global Entrepreneurship Report

3 CBOS, maj 2017

4 Dane PSSB za rok 2015 i 2016

5 Dane PSSB za rok 2016

PR

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Only registered users can comment.