Nowoczesna komunikacja i współczesny rynek pracy.
Ciemna Strefa i Rogal DDL – początki ulicznego fenomenu