Marka Termisil podpisała Deklarację Zrównoważonego Rozwoju

„Świadomi wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka oraz z pełnym zrozumieniem dla konieczności podążania drogą zrównoważonego rozwoju, my, niżej podpisani deklarujemy:

1. Nasze działania opierać o szeroką współpracę, innowacyjne myślenie oraz edukację zarówno własnych pracowników jak i społeczeństwa;
2. Prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;
3. Podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych Pracowników;
4. Stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
5. Promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
6. Tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju;
7. Podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;
8. Wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów jak i edukacji;
9. Prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
10. Podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy”.

Powyższa treść przedstawia Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, powstałą z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej PwC.

Deklaracja ta stanowi jeden z elementów projektu Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, który ma na celu integrację biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju. W treści Deklaracji zawarto dziesięć założeń, umożliwiających w przyszłości „żyć godnie i mądrze korzystać z ograniczonych zasobów naszej planety”. Kolejne punkty Deklaracji wskazują przedstawicielom biznesu znaczenia wyzwań, które stawia zrównoważony rozwój. Do tej pory podpisało ją 77 przedstawicieli biznesu w Polsce, w tym również Prezes TERMISIL Huta Szkła Wołomin – Radosław Rogacki.

Naczynia żaroodporne TERMISIL to w 100% polski produkt Huty Szkła Wołomin. Przedsiębiorstwo to od ponad 100 lat wspiera polską gospodarkę, dbając jednocześnie o środowisko już na etapie procesu produkcji. Biorąc odpowiedzialność za swój region, TERMISIL wspiera lokalne inicjatywy oraz angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Wpisując się w kolejne założenia Deklaracji daje gwarancje poszanowania praw pracowników, umożliwiając im ciągły rozwój i poszerzenie wiedzy. Wołomińska Huta stale szuka innowacyjnych programów i projektów, które w swoim statusie wspierają polskich producentów i polskie produkty (jak choćby 590 powodów), dążąc, do szerokiej edukacji społeczeństwa.

Korzystając z oferowanych przez markę TERMISIL naczyń, wspieramy polską gospodarkę i szanujemy środowisko, co w dzisiejszych czasach ma niebagatelne znaczenie. Produkty TERMISIL to nie tylko najwyższa jakość wykonania i co za tym idzie użytkowania, ale i niezawodna pomoc dla każdego, kto zechce przygotować coś pysznego zarówno w ten świąteczny czas, jak i na co dzień. Teraz, dzięki podpisaniu Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju możemy śledzić zmiany w przedsiębiorstwie, które z pewnością zaowocują korzyściami dla klientów.

No votes yet.
Please wait...
Tomasz Turski

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *