MŁODZI BEZ PRACY TO WIELKA BOLĄCZKA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Ponad 5 mln młodych osób w Unii Europejskiej jest bez pracy. Co więcej – prawie 30 proc. młodych osób jest długotrwale bezrobotnych. Z badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) wynika, że koszt długoterminowego bezrobocia wśród młodzieży w 21 państwach członkowskich wyniósł ok. 2 mld euro tygodniowo, czyli równowartość 1,1 proc. PKB. Reintegracja zawodowa tylko 10 proc. z tych osób przyniosłaby ponad 10 mld euro oszczędności.

– Z tych danych ewidentnie wynika, że korzystniej jest aktywizować młodych bezrobotnych niż utrzymywać ich długotrwałe bezrobocie – twierdzi ekspert Pracodawców RP Urszula Milewska-Marzyńska. W Polsce co czwarty bezrobotny to osoba młoda. Warto jednak przypomnieć, że niż 10 lat temu co drugi bezrobotny był osobą z tej grupy. – Zwiększyła się jednak liczba młodych długotrwale bezrobotnych – wynosi ona ponad 12 proc. ogółu bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – twierdzi Urszula Milewska-Marzyńska. Przypomina, że resort pracy podejmując kolejne próby zaktywizowania młodych bezrobotnych, przygotował program pilotażowy „Twoja kariera – Twój wybór”. Na ten cel przeznaczono ok. 170 mln zł. Program przewiduje m.in. bony szkoleniowe, bony stażowe czy też dotacje na zasiedlenie. Jednorazowa dotacja na zasiedlenie to 5 tys. zł. Ponadto program przewiduje instytucję „opiekuna”, tj. osoby, która będzie sprawowała pieczę nad grupą młodych bezrobotnych. Opiekun będzie odpowiedzialny za prowadzenie indywidualnych programów wsparcia bezrobotnego na rynku pracy.

– Tego typu działania to przejaw zmiany dotychczasowego podejścia urzędów na bardziej kompleksowe i skierowane do konkretnych bezrobotnych, a nie do ogółu młodych pozostających bez pracy – mówi ekspert Pracodawców RP. Zdaniem Urszuli Milewskiej-Marzyńskiej realizacja programu powinna być skierowana nie tylko do urzędów, ale także do innych podmiotów, w tym – przykładowo – do prywatnych biur pośrednictwa pracy, które są lepiej zorientowane na rynku pracy i stanowią alternatywę dla często archaicznych działań urzędów pracy.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników.

Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystaniu nauki dla potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Od marca 2009 r. w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej).

Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *