MŁODZI BEZ PRACY TO WIELKA BOLĄCZKA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Ponad 5 mln młodych osób w Unii Europejskiej jest bez pracy. Co więcej – prawie 30 proc. młodych osób jest długotrwale bezrobotnych. Z badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) wynika, że koszt długoterminowego bezrobocia wśród młodzieży w 21 państwach członkowskich wyniósł ok. 2 mld euro tygodniowo, czyli równowartość 1,1 proc. PKB. Reintegracja zawodowa tylko 10 proc. z tych osób przyniosłaby ponad 10 mld euro oszczędności.

– Z tych danych ewidentnie wynika, że korzystniej jest aktywizować młodych bezrobotnych niż utrzymywać ich długotrwałe bezrobocie – twierdzi ekspert Pracodawców RP Urszula Milewska-Marzyńska. W Polsce co czwarty bezrobotny to osoba młoda. Warto jednak przypomnieć, że niż 10 lat temu co drugi bezrobotny był osobą z tej grupy. – Zwiększyła się jednak liczba młodych długotrwale bezrobotnych – wynosi ona ponad 12 proc. ogółu bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – twierdzi Urszula Milewska-Marzyńska. Przypomina, że resort pracy podejmując kolejne próby zaktywizowania młodych bezrobotnych, przygotował program pilotażowy „Twoja kariera – Twój wybór”. Na ten cel przeznaczono ok. 170 mln zł. Program przewiduje m.in. bony szkoleniowe, bony stażowe czy też dotacje na zasiedlenie. Jednorazowa dotacja na zasiedlenie to 5 tys. zł. Ponadto program przewiduje instytucję „opiekuna”, tj. osoby, która będzie sprawowała pieczę nad grupą młodych bezrobotnych. Opiekun będzie odpowiedzialny za prowadzenie indywidualnych programów wsparcia bezrobotnego na rynku pracy.

– Tego typu działania to przejaw zmiany dotychczasowego podejścia urzędów na bardziej kompleksowe i skierowane do konkretnych bezrobotnych, a nie do ogółu młodych pozostających bez pracy – mówi ekspert Pracodawców RP. Zdaniem Urszuli Milewskiej-Marzyńskiej realizacja programu powinna być skierowana nie tylko do urzędów, ale także do innych podmiotów, w tym – przykładowo – do prywatnych biur pośrednictwa pracy, które są lepiej zorientowane na rynku pracy i stanowią alternatywę dla często archaicznych działań urzędów pracy.

***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników.

Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystaniu nauki dla potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Od marca 2009 r. w ramach organizacji działa Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl).

Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji Unii Europejskiej).

Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *