XIV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy już za tydzień!

W dniach 27-28 czerwca 2013 rok w Warszawie odbędzie się XIV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy – wydarzenie poświęcone nowelizacji kodeksu pracy w zakresie czasu pracy oraz nowej ustawie „antykryzysowej”. Spotkanie stanowi doskonałą okazję do poznania opinii ekspertów uczestniczących w pracach Trójstronnej Komisji Sejmowej inicjującej zmiany oraz do dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron tj. pracodawców i pracowników oraz przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W porannej sesji uczestnicy spotkania wysłuchają 4 prelekcji przygotowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Konfederacji Lewiatan oraz firmy SEKA S.A. Zaproszeni eksperci to praktycy z długoletnim doświadczeniem, którzy podzielą się swoimi refleksjami na temat zmian przepisów prawa pracy, przedstawią argumenty pracodawców za wprowadzeniem zmian oraz omówią jak zmiany te wpłyną na praktykę stosowania prawa pracy w polskich firmach, czyli na prawa i obowiązki stron. Celem organizatorów jest przekazanie praktycznych wskazówek, które będą pomocne w codziennym funkcjonowaniu firm.

W drugiej części spotkania odbędzie się debata panelowa z udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w proces zmian prawa pracy stron tj. pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, pracowników reprezentowanych przez OPZZ a także instytucji rządowych – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

XIV OFPP to pierwsza otwarta konferencja dla pracodawców i ich przedstawicieli poświęcona nowelizacji kodeksu pracy oraz tzw. ustawie „antykryzysowej”.

Organizatorem Forum jest firma SEKA S.A. z 25-letnim doświadczeniem na rynku, obecnie notowana na New Connect. Posiada 16 oddziałów w Polsce, a jej centrala znajduje się w Warszawie. Świadczy usługi outsourcingowe w zakresie nadzoru nad warunkami pracy (bhp) oraz szkoleniowe z dziedzin: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowości i finansów oraz szkoleń zawodowych. Doradza innym firmom w zakresie ochrony środowiska, prawa pracy oraz w sprawach personalnych.

Udział w pierwszym dniu Forum jest bezpłatny po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa.

W drugim dniu odbędą się praktyczne warsztaty pt. Znowelizowany czas pracy – jak korzystać z „elastyczności” o charakterze komercyjnym. Spotkanie ma na celu przybliżyć regulacje prawne i praktykę stosowania przepisów o czasie pracy w kontekście nowelizacji kodeksu pracy i tzw. „elastyczności czasu pracy”. Całość zostanie uzupełniona przykładami z praktyki. Warsztaty mają posłużyć przedstawicielom pracodawców, jako punkt wyjścia do ewentualnego wprowadzenia zmian w tym zakresie. PoprowadzigoRobert Maliszewski – prawnik, doświadczony praktyk prawa pracy, który uczestniczył jako ekspert Konfederacji Lewiatan w procesie legislacyjnym uchwalania omawianych zmian do kodeksu pracy.

Szczegółowe informacje są na bieżąco publikowane na stronie internetowej dedykowanej wydarzeniu: www.forumprawapracy.seka.pl

Informacje dodatkowe:

Julita Dąbrowska – jdabrowska@kalitero.com.pl – tel. 501.597.504.

XIV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

Nowelizowany czas pracy oraz ustawa antykryzysowa – rozwiązania dla pracodawców

Konferencja – 27 czerwca 2013 r – Pałac Prymasowski, Warszawa

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników

09.30 – 09.40 Powitanie uczestników i uroczysta inauguracja Forum.

09.40 – 10.00 Kierunki nowelizacji prawa pracy

Prowadzący: Przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

10.00 – 11.00 Postulaty pracodawców zgłaszane w trakcie prac legislacyjnych. Czy pracodawcy mogli uzyskać więcej?

Prowadzący: 10.00 – 10.30 Maciej Sekunda, Przewodniczący Zespołu Komisji Trójstronnej ds. prawa pracy i układów zbiorowych, Prezes SEKA S.A.

10.30 – 11.00dr Grażyna Spytek – Bandurska, Wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan

11.00 – 12.20 Zmiany w przepisach o czasie pracy – skutki dla pracodawców

Prowadzący: Robert Maliszewski, Dyrektor działu Prawnego SEKA S.A.

12.20 – 12.40 Czas na pytania od uczestników

12.40 – 13.25 lunch. Konsultacje z ekspertami SEKA S.A. ds. prawa pracy, bhp i szkoleń.

13.25 – 14.30 „Ustawa antykryzysowa” – korzyści dla pracodawców.

Prowadzący: Paweł Ziółkowski, Prawnik – Biuro Doradztwa Gospodarczego

14.30 – 14.50 Czas na pytania od uczestników.

14.50 – 15.30 Dyskusja panelowa ekspertów i uczestników – próba oceny nowych rozwiązań.

Prowadzący: dr Grażyna Spytek-Bandurska

Eksperci:Robert Maliszewski, Dyrektor Działu Prawnego SEKA S.A.

Paweł Śmigielski – Radca OPZZ

Halina Tulwin – Dyrektor Działu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy

Przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

15.30 – 15.40 Zakończenie Forum

Prelegenci

Maciej Sekunda

Prezes SEKA S.A., ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Przewodniczący Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej Pracodawcy – Związki Zawodowe – Rząd oraz członek Rady Ochrony Pracy IX kadencji.

Poprowadzi wykład: Postulaty pracodawców zgłaszane w trakcie prac legislacyjnych. Czy pracodawcy mogli uzyskać więcej?

Dr Grażyna Spytek–Bandurska

Wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Poprowadzi wykład: Postulaty pracodawców zgłaszane w trakcie prac legislacyjnych. Czy pracodawcy mogli uzyskać więcej?

Robert Maliszewski

Dyrektor Działu Prawnego SEKA S.A, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w zakresie opiniowania i tworzenia projektów zmian w obszarze prawa pracy.

Poprowadzi wykład: Zmiany w przepisach o czasie pracy – skutki dla pracodawców orazwarsztat: Znowelizowany czas pracy – jak korzystać z „elastyczności”.

Paweł Ziółkowski

Prawnik, Publicysta, Trener, Biuro Doradztwa Gospodarczego, wykładowca akademicki w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Poprowadzi wykład: „Ustawa antykryzysowa” – korzyści dla pracodawców.

Paweł Śmigielski

Prawnik, negocjator, Radca OPZZ, członek Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, mediator z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Weźmie udział w debacie panelowej.

PR

LA

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *