Krajowy Fundusz Szkoleniowy – czym jest?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku, którego celem jest dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Ta instytucja finansowana jest ze składek odprowadzanych przez firmy na Fundusz Pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony w 2014 roku dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Fundusz umożliwia dofinansowanie szkoleń pracodawców oraz pracowników w celu dostosowania umiejętności i kompetencji zawodowych tak, aby poprawić swoje kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy. Ma zapobiegać odrzuceniu przez rynek, pomóc w znalezieniu pracy i przekwalifikowaniu. Pomaga w kształceniu ustawicznym, które wymusza dynamicznie zmieniająca się gospodarka.
Wsparcie z funduszu ma za zadanie wzmocnienie pozycji firm oraz pracowników na ciągle zmieniającym się i wymagającym nowych kwalifikacji rynku pracy.

Warto pomyśleć o pozyskaniu środków na szkolenia z KFS

KFS daje wsparcie firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnej pożyczki dla przedsiębiorstw przez państwo.
Dofinansowania z KFS są przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy i przeznaczone na działania podnoszące kwalifikacje i umiejętności pracowników.
Firmy mogą otrzymać aż 80% dotacji do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkładu pokrywa pracodawca), natomiast mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób, mogą starać się o dofinansowanie na poziomie 100% kosztów szkolenia.

Środki KFS wspierają pracodawców inwestujących w szkolenia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Z dofinansowania KFS mogą skorzystać:

  • udziałowcy spółki cywilnej oraz jawnej, nawet jeśli sami nie są w firmie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zakładając że w danym podmiocie zatrudniają chociaż jednego pracownika,

  • cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pracę, pod warunkiem, że osoby te w trakcie trwania kształcenia pozostają zatrudnione na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który uzyskał wsparcie z KFS. W sytuacji cudzoziemca, który posiada tylko czasowe pozwolenie na pracę, czas trwania szkolenia opłaconego ze środków KFS nie powinien przekraczać okresu pozwolenia na pracę danego pracownika,

  • organizacje pozarządowe (fundacje lub stowarzyszenia), zakony, jeżeli zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy może być doskonałą formą tańszego dostępu do szkoleń i kursów, ponieważ dofinansowanie może sięgać nawet 80% wartości szkoleń – mówi Sebastian Nowak, ekspert ds. szkoleń z portalu Szkolenia-News.pl.

Ze środków KFS nie można dofinansować wsparcia dla:

  • osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,

  • wspólników spółki z o.o., członków zarządów lub innych osób upoważnionych do reprezentowania firmy, jeżeli nie są pełnoprawnymi pracownikami,

  • osób współpracujących, tj.: małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy lub ojczyma, którzy pozostają w łącznym gospodarstwie domowym i współdziałają przy prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.),

  • osób przebywających na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym lub urlopie bezpłatnym.

Polecamy https://eventis.pl/.

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *