Urządzenie stanowiska pracy biurowej według zasad BHP

Praca zawodowa odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu większości dorosłych ludzi. Wykonując ją, nie myśli się na co dzień o względach bezpieczeństwa – oczywiście poza zawodami, w których występuje realne zagrożenie życia czy zdrowia. Niewiele osób zdaje sobie natomiast sprawę z tego, że także w warunkach biurowych istnieją pewne określone zasady BHP, do przestrzegania których zobowiązany jest pracodawca.

BHP w biurze

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r.. Przepisy zawarte w rozporządzeniu dokładnie określają kryteria, jakim podlega stanowisko pracy w biurze.

Podstawową zasadą jest to, że pomieszczenia dla pracowników powinny być utrzymane w czystości. Ze względów bezpieczeństwa wymaga się także ich okresowych remontów i konserwacji. Pracodawca ma obowiązek zadbać o prawidłowe oświetlenie za pomocą światła naturalnego i sztucznego. W związku z tym biuro nie powinno być usytuowane poniżej poziomu terenu, czyli np. w suterenie. Przepis ten nie zawsze znajduje praktyczne zastosowanie, jednak warunki pracy każdorazowo muszą być dostosowane do wymogów techniczno-budowlanych oraz uzyskać aprobatę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Przepisy mówią ponadto, że pokój pracowniczy powinien cechować się odpowiednią temperaturą, oświetleniem, ochroną przed nadmierną wilgocią czy innymi czynnikami szkodliwymi. Każda z osób pracujących w pomieszczeniu musi posiadać przynajmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Pracodawca pragnący zapewnić swoim podwładnym nieco bardziej komfortowe warunki może zdecydować o podzieleniu przestrzeni pracowniczej na boksy. Oddziela się je za pomocą szklanych ścian działowych. Owe ściany muszą zostać dodatkowo zabezpieczone, aby uniknąć ich rozbicia bądź zranienia osób pracujących.

Otoczenie biura

Równie ważne jak sam wygląd pomieszczenia biurowego okazuje się także jego otoczenie: klatka schodowa, stan stopni, rodzaj wykorzystanych drzwi wejściowych. Wszystkie te czynniki posiadają spore znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu BHP, a nieprawidłowości w ich wyglądzie czy eksploatacji może wykazać badanie miejsca pracy.

Schody bądź pochylnie, po których pracownicy przechodzą do biura, muszą być konstrukcjami bezpiecznymi, nieśliskimi i niepokrytymi pyłem. Najlepiej oczywiście, gdyby schody nie okazywały się także strome. W praktyce, zwłaszcza w starszych budynkach, nadal istnieje z tym często pewien kłopot.

W zakresie drzwi wejściowych również istnieją określone zasady. Wielkość drzwi uzależniona jest od liczby pracujących w pomieszczeniu osób. Każde drzwi muszą być zgodne z Polską Normą, pomiędzy pomieszczeniami biurowymi nie należy także umieszczać progów. Pracodawca nie powinien zamykać podwładnych w pomieszczeniu na klucz. Nawet jeśli istnieje uzasadniona potrzeba uniemożliwienia wejścia od zewnątrz, wewnętrzna strona drzwi powinna się otwierać swobodnie, z wykorzystaniem samej klamki.

Tekst wykonany przy współpracy z akredytowanym laboratoriom środowiskowym http://smc-bhp.pl/.

 

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *