Dlaczego warto zamienić klasyczny beton na ogniotrwały?

Klasyczny beton nie zapewni odpowiedniego stopnia ognioodporności, która jest potrzebna w przypadku zastosowania przegród i osłon w zakładach produkcyjnych, punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a także na składowiskach węgla czy drewna. Dlatego w takim przypadku należy zastosować betony ogniotrwałe, w postaci praktycznych i mobilnych rozwiązań.

Ściana ognioodporna zamiast klasycznych betonowych przegród

W sortowniach odpadów część z nich składowana jest na zewnątrz, w specjalnych boksach. Zastosowanie murowanych przegród, bądź wykonanych z tradycyjnego betonu nie zapewni jednak odpowiedniej ochrony przed zaprószeniem ognia. Ponieważ przechowywane są tam różne odpady, które powodują skażenie środowiska konieczne jest najbardziej jak to możliwe ograniczenie źródła pożaru. Dobrze sprawdza się tu ściana ognioodporna, która może być wykonana w krótkim czasie, dzięki zastosowaniu bloczków bez zaprawy, a także braku konieczności postawienia najpierw fundamentów.

Ściana ogniowa w tartaku uchroni przed dużymi stratami dla działalności

Przemysł drzewny to gałąź, która współpracuje zarówno z budownictwem, jak i przemysłem meblarskim czy też wytwórniami papieru. Dlatego jego zasięg jest ogromy, a przedsiębiorstwo musi dbać o bezpieczeństwo składowania materiału, który stanowi dla niego zysk, a więc drewna. Tartaki muszą więc być wyposażone w systemy przeciwpożarowe, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Mała iskra może spowodować wielki pożar, dlatego zastosowanie ściany ogniowej jest tu nieodzowne.

Takie ściany wykonane z betonów ogniotrwałych są bardzo łatwe do wybudowania i przypominają swoją konstrukcją klocki Lego. Najlepszy efekt osiągnie się stawiając ściany z trzech stron. Zastosowanie tutaj klasycznych nieognioodpornych przegród spowodowałoby wielokrotnie szybsze rozprzestrzenienie się pożaru, a tym samym straty dla działalności niemożliwe do zrekompensowania.

Składy węgla zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się ognia

Węgiel jest ciągle podstawowym materiałem energetycznym dla wielu przedsiębiorstw. Stąd składy węgla znajdujące się blisko kopalń czy fabryk muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Pożar i wydzielanie się czadu jest śmiertelnie niebezpieczne. Stąd należy zadbać, by szkodliwe opary zostały jak najbardziej się da ograniczone i nie rozprzestrzeniały się przynajmniej na sąsiednie składowiska.

Zastosowanie ściany ognioodpornej najwyższej jakości pozwala utrzymać ognisko pożaru w jednym miejscu przez 3 godziny, gdyż taką wytrzymałość mają najlepszej klasy ściany ognioodporne. Pozwoli to ekipie gaśniczo-ratowniczej opanować żywioł i nie doprowadzić do jego rozprzestrzenienia.

Składowiska materiałów niebezpiecznych oddzielone od sąsiednich zabudowań

Choć materiały niebezpieczne nie są przechowywane na zewnątrz, a w specjalnych magazynach i przygotowanych do tego boksach to jednak w sytuacji pożaru nie są one wystarczającą ochroną zapewniającą nie rozprzestrzenianie się szkodliwych gazów. Akcja ratunkowa jest w tej sytuacji bardzo trudna, wymaga zaangażowania wielu jednostek, a także długiego czasu. Można jednak zapewnić warunki, które zwiększą jeszcze bezpieczeństwo i higienę pracy w takich miejscach.

Wystarczy zastosować ścianę ogniową. Można zresztą zwielokrotnić ochronę i postawić takie ściany nie tylko jako dodatkowe odgrodzenie od sąsiednich budynków, gdyż z pewnością zachowana jest od nich odpowiednia odległość przewidziana w prawie budowlanym, ale również pomiędzy poszczególnymi boksami czy budynkami, co zwiększy komfort pracy pracowników. Jednocześnie daje to komfort przedsiębiorcy, że pożar nie rozprzestrzeni się na pozostałe magazyny i będzie można zapobiec większym stratom.

Dla wszystkich przedsiębiorców składujących materiały łatwopalne i niebezpieczne, a także odpady bardzo ważna powinna być kwestia bezpieczeństwa. Dlatego nieodzowne wydaje się być zamiana zwykłych betonowych i murowanych przegród na ogniotrwałe. W ten sposób mimo wydania większej kwoty można zapewnić sobie większy komfort psychiczny prowadzonej działalności i nie liczyć jedynie na wykupione polisy. W końcu przezorny jest zawsze zabezpieczony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *