Amwin uhonorowany tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” za rzetelność i dobre relacje z inwestorami, partnerami i pracownikami.

Przedsiębiorstwo Fair Play” jest programem z wieloletnią tradycją, którego głównym celem jest promocja etyki w działalności gospodarczej. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, przy afiliacji Krajowej Izby Gospodarczej. Decyzją Kapituły Konkursu firma Amwin – Projektant i kompleksowy wykonawca hal oraz biurowców – została wyróżniona tym prestiżowym tytułem po raz piąty.

W celu kwalifikacji do programu wyłącznie rzetelnych przedsiębiorców niezależna komisja wyznaczona przez organizatora konkursu przeprowadziła wielogodzinny audyt w siedzibie firmy Amwin. W efekcie zostały sprawdzone bardzo dokładnie czy wszelkie płatności zostały dokonane zgodnie z ich wymagalnymi terminami. Brak zaległości w płatnościach również wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, jak również brak jakichkolwiek spraw, które mogą obciążać Amwin jako solidnego i uczciwego partnera w biznesie, sprawiły, iż Amwin został po raz piąty uhonorowany tytułem „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Celem każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie stabilnej pozycji na rynku i przewagi konkurencyjnej. Obecnie w celu osiągnięcia oczekiwanych sukcesów, firma musi efektywnie dotrzeć do klientów. Istotą działalności przedsiębiorstw jest orientacja na klienta i dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości. Podstawą działalności jest zatem budowanie trwałych relacji – firmy godnej zaufania, etycznie działającej w biznesie. Konkurs „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest programem, który promuje przedsiębiorstwa, które we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową, wykazują się rzetelnym i etycznym zachowaniem. Program składa się z dwóch etapów, a nad jego prawidłowym przebiegiem opiekę sprawuje Kapituła Konkursu, która składa się z przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i agencji rządowych oraz przedsiębiorstw o organizacji pozarządowych. Z kolei za szczegółową weryfikację firm odpowiedzialne są Komisje Regionalne i Ogólnopolskie, które reprezentowane są przez przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, a także organów podatkowych. Amwin – Projektant i kompleksowy wykonawca hal oraz biurowców, do niniejszego konkursy przystąpił po raz piąty. Jak co roku w celu potwierdzenia wiarygodności i rzetelności firmy Amwin, spółka musiała pozytywnie przejść przez złożonych proces weryfikacyjny. Pierwszym krokiem było uzupełnienie obszernej ankiety, która swoim zakresem obejmowała systemową ocenę przedsiębiorstwa. Przedmiotem oceny Komisji na tym etapie były m.in. relacje z konkurencją, klientami i dostawcami, terminowość wywiązywania się ze zobowiązań oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Wszelkie odpowiedzi wskazane przez Projektanta i wykonawcę hal oraz biurowców, były sprawdzane przez organizatorów, ale również przedstawicieli instytucji współpracujących tj. urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów pracy, banków, organizacji przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspektorów pracy. Dzięki uzyskaniu wysokich not w pierwszym etapie konkursu, Amwin został zakwalifikowany do drugiego etapu – audytu, który został przeprowadzony w siedzibie spółki. Audyt został przeprowadzony przez audytorów akredytowanych przez Komisję Ogólnopolską. Uzupełnieniem oceny były również badania ankietowe, które zostały przeprowadzone wśród klientów, kontrahentów, a także pracowników firmy. Tak wyczerpująca analiza spółki umożliwiła podjęcie decyzji przez kapitułę konkursu o pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury firmy Amwin do tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. – Cieszymy się, że po raz piąty zostaliśmy wyróżnienie tak prestiżowym certyfikatem, jakim jest „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Tytuł ten jest potwierdzeniem, że jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem zarówno dla naszych Inwestorów, jak również dostawców i podwykonawców. Jednocześnie wyróżnienie to zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju w celu zapewnieniu 100% realizacji oczekiwań Inwestorów z obsługi i kompleksowej realizacji inwestycji- mówi Maciej Winter, Wiceprezes ds. Rozwoju i Nowych Klientów.

Uroczyste ogłoszenie wyników XVII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz wręczenie nagród Laureatom tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 odbędzie się 12 grudnia 2014 r.
w EXPO XXI w Warszawie

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *