Lewica w życiu politycznym III RP – najważniejsze informacje