InnePolecane wiadomościPraca

Czy warto korzystać z usług doradcy zawodowego?

Dynamiczne zmiany na rynku pracy powodują,  że wiele osób ma problem z podjęciem właściwej decyzji odnośnie wyboru ścieżki zawodowej. Są jednak osoby, które bezpłatnie dzielą się bogatą wiedzą i pomagają znaleźć pracę.

Choć profesja doradcy zawodowego istnieje już od dłuższego czasu, to jednak w chwili obecnej jego rola jest nie do przeceniania. Odznaczając się bowiem wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, doradcy zawodowi pomagają osobom planującym swoją karierę zawodową, jak też tym, którzy z różnych względów pracy nie mają, a jej szukają.

Wsparcie merytoryczne

Doradcy zawodowi odznaczają się wysokim wskaźnikiem wiedzy odnośnie aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dysponują także szeregiem narzędzi pomocnych przy badaniu predyspozycji zawodowych. Można do nich zaliczyć np. testy zawodoznawcze, które pozwalają określić kompetencje zawodowe czy też testy osobowościowe, dzięki którym można przedstawić zawody, w których dana osoba się sprawdzi oraz te, które są zdecydowanie nieodpowiednie do naszego temperamentu.

Weryfikacja tzw. „cech miękkich” pozwala doradcom zawodowym określić dodatkowe atuty ich klientów, które często ukryte, mogą okazać się kluczowe w przypadku znalezienia zatrudnienia.

Każda z osób, która korzysta z usług doradców, ma określony potencjał zawodowy. Dzięki kilku spotkaniom, osoby zagubione na rynku pracy mogą nabrać pewności siebie oraz umiejętności prezentacji swoich atutów przed pracodawcą.

Czym zajmują się doradcy zawodowi?

Wykonują szereg działań polegających przede wszystkim na bezpośredniej pracy z klientem. Poza określeniem potencjału zawodowego, zainteresowań, zdolności ustalają i pokonują bariery utrudniające znalezienie pracy, określają najskuteczniejsze metody poszukiwania zatrudnienia. Prowadzą też działania szkoleniowe, związane z przygotowaniem do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, uczą jak aktywnie poszukiwać pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne. Dodatkowo pomagają przy planowaniu kolejnych etapów rozwoju kariery zawodowej oraz przy przekwalifikowaniu.

Doradcy zawodowi udzielają także wsparcia osobom, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą. W związku z tym informują o dostępnych źródłach finansowania, szkoleniach dla przyszłych przedsiębiorców oraz np. pomocy prawnej. Dodatkowo, dzięki różnego rodzaju testom i rozmowom, informują o predyspozycjach (lub ich braku) do prowadzenia własnej firmy.

Gdzie można skorzystać z pomocy doradców zawodowych?

Jest wiele miejsc i instytucji, w których można skorzystać ze wsparcia oferowanego przez doradców zawodowych. Są to m.in. centra informacji i planowania kariery zawodowej przy wojewódzkich urzędach pracy, powiatowe urzędy pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne jednostki doradztwa zawodowego, instytucje związane z edukacją oraz rynkiem pracy, instytucje, które realizują różnego rodzaju projekty unijne.

Konsultacje z doradcą zawodowym polecane są wszystkim osobom, które chciałyby uzyskać wsparcie na rynku pracy oraz świadomie budować swoją ścieżkę kariery.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *