PolecamyPolecane wiadomościRozrywkaŚwiat technologii

MAGNA GLOBAL OPUBLIKOWAŁA “THE INTERNATIONAL STATE OF PROGRAMMATIC”

Najnowsze badania pokazują, jak automatyzacja procesu zakupu mediów rewolucjonizuje rynki w Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej.MAGNA GLOBAL, strategiczny dział w globalnych strukturach IPG Mediabrands zajmujący się ogólnoświatowymi analizami mediów, opublikował pod koniec kwietnia wyniki badania „The International State of Programmatic”, które zawierają najnowsze dane na temat kondycji „programmatic buying” na 24 rynkach na całym świecie. To jedyny taki raport wydany przez grupę mediową, który zawiera kluczowe informacje i prognozy dotyczące przejścia na ”programmatic buying” w skali międzynarodowej.

Kluczowe wnioski z badań

 • W niedalekiej przyszłości zdecydowana większość zasobów non premium będzie kupowana z wykorzystaniem „programmatic”, przede wszystkim za pośrednictwem platform RTB (Real Time Buying).

 • MAGNA GLOBAL prognozuje całkowity globalny poziom „programmatic buying” CAGR na poziomie 31% do 2017 roku oraz 38% CAGR dla RTB w tym okresie.

 • Wskaźnik RTB na wielu rozwijających się rynkach osiągnie taki sam poziom, jak
  na największych programowych rynkach.

 • Rozwój regionu Azja wskazuje na najszybszy wzrost programowania w 2014 roku (73%) z wydatkami przekraczającymi ponad 500 milionów dolarów.

 • Korea stanowi największą część całkowitych wydatków programowych wśród rozwijających się rynków azjatyckich z sumą 237 milionów dolarów w 2014 roku.

 • Malezja i Singapur są liderami zakupów RTB wśród rozwijających się rynków azjatyckich i w wyniku dalszych wzrostów penetracja RTB w tych krajach przewyższy wskaźniki dla Chin.

 • Wydatki programowe w Ameryce Łacińskiej wyniosą 836 milionów dolarów w 2014 roku, co stanowi wzrost o 67% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 • Brazylia dominuje na rynku programowym Ameryki Łacińskiej, a jej wydatki na ten cel stanowią stanowi ponad połowę wydatków programowych tego regionu.

 • Wskaźnik RTB Kolumbii osiągnie w przyszłości poziom zbliżony do wskaźników Brazylii i Meksyku.

 • Kraje skandynawskie oraz region CEE osiągną łącznie wydatki programowe rzędu 488 milionów dolarów w 2014 roku.

 • Szwedzki rynek jest największym rynkiem programowym w całej Skandynawii i stanowi 50% wszystkich wydatków tego regionu w roku 2014.

 • RTB na Węgrzech będzie szybko rosnąć i zbliżać się do poziomu wskaźników Szwecji i Danii.

W raporcie “The International State of Programmatic”, MAGNA GLOBAL odnosi się do kluczowych kwestii, takich jak czynniki wpływające na programowy zakup mediów, różnice między transakcjami RTB i non-RTB, targetowanie i zasoby .

Badanie wskazuje główne korzyści, które oferuje automatyczny zakup mediów, zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców. Dla reklamodawcy są to m.in. udoskonalone możliwości targetowania, które teraz są właściwie nieograniczone i wykraczają znacznie poza dane demograficzne.., Dzięki temu reklamodawcy zyskują kontrolę nad tym, do jakich konsumentów jest adresowany przekaz oraz jaką cenę zapłacą.

Z kolei dla wydawców programowanie oznacza natychmiastowy dostęp do milionów dolarów na reklamy, których do tej pory nie byli w stanie osiągnąć. Programowanie oznacza również maksymalizację wartości zasobów poprzez sprzedaż po cenach rynkowych w czasie rzeczywistym.

„Dawno minęły czasy kiedy sprzedawcy mogli zwlekać z programowaniem. Sama, jako marketer, któremu nie obce są obie perspektywy – klienta oraz agencji – stanowczo zgadzam się z wieloma opiniami, że programowanie to przekształcająca siła tej branży. Potwierdziło to nasze badanie, które pokazuje imponujące tempo wzrostu programowania w poszczególnych regionach, takich jak Ameryka Łacińska, Azja, Skandynawia i Europa Środkowa oraz Wschodnia.” – powiedział Shaffia Sanchez, przewodniczący MAGNA GLOBAL, World Markets, który współpracowała przy realizacji badania.

Szersza perspektywa

Raport pokazuje, że Ameryka Północna jest zdecydowanie wiodącym rynkiem programowym i stanowi ponad połowę całkowitych światowych wydatków w tym obszarze.

Inni wielcy gracze, tacy jak Australia, Japonia, Chiny i Wielka Brytania, są tuż za Ameryką Północną. Jednak tempo wzrostu mniejszych rynków wskazuje na duże przyspieszenie w tej dziedzinie. Podczas gdy 10 najważniejszych rynków uzyskało w tym roku wzrost o 39%, średnie i mniejsze rynki zanotują wzrost w okolicach 57% – 66% w 2014 roku.

Ameryka Łacińska

Brazylia, Meksyk i Argentyna są obecnie liderami zakupów programowych i oczekuje się, że pozostaną dominującymi do 2018 roku. Transakcje RTB i non-RTB będą stanowiły 35% wszystkich wydatków na emisje w Ameryce Łacińskiej w 2014 roku, a oczekuje się ich wzrostu nawet do 61% do roku 2018.

Udział RTB w Ameryce Łacińskiej przekroczy 25% w 2017 r. i choć jeszcze nie można tego porównać do 40% uzyskanych przez rynek Europy Zachodniej i USA, to jednak jest to znaczący wzrost w tak krótkim czasie.

Ostatecznie większe rynki RTB będą traciły udziały, podczas gdy sąsiednie kraje, które są mniej rozwinięte, zanotują wzrost i na przykład wskaźnik RTB Kolumbii będzie równy wskaźnikowi RTB z Meksyku i Brazylii.

Rozwijająca się Azja

Podczas gdy Korea zdominuje udział programowania w tym regionie w bieżącym roku
(237milionów dolarów), Malezja i Singapur zostaną numerem 1 oraz 2 spośród tamtejszych rynków uzyskując odpowiednio wydatki na poziomie 12 milionów i 10 milionów dolarów w 2014 roku. Transakcje RTB i non-RTB będą stanowiły 25% łącznych wydatków w rozwijającej się Azji w tym roku.

Ogółem wydatki RTB uzyskają wartość 54 milionów dolarów w 2014, ale w następnych latach wysokość akcji RTB będzie się znacząco różnić między rynkami z małą siłą przebicia, takimi jak Korea i Tajwan, a rynkami silnymi, takimi jak Malezja i Singapur, które osiągną RTB na poziomie 30% udziału w rynku w 2018 roku.

Skandynawia i Europa Środkowa

Kraje skandynawskie dominują wśród badanych rynków europejskich. Były one już aktywne w obszarze programowania przez kilka lat, podczas gdy kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczęły działalność na tym polu stosunkowo niedawno.

Szwecja jest zdecydowanie liderem na rynku programowania i będzie posiadała też najwyższy wskaźnik RTB w 2018 roku.

Programowanie transakcji, zarówno RTB, jak i non-RTB dla obu wspominanych regionów, będzie reprezentować 30% wydatków ogółem w 2014 roku ze wskaźnikiem RTB sięgającym 210 milionów dolarów w tym roku.

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w 2014 roku uzyskają solidny wzrost transakcji RTB rzędu 365%. Ponieważ wskaźnik RTB jest nowszy niż non-RTB, programowanie na większości tych rynków wzrośnie do ponad 50% całości rynku w 2018 roku.

MAGNA GLOBAL w swoim badaniu pokazuje, że sukces infrastruktury programowej nie został osiągnięty w jeden dzień, a lekcje wyciągane z doświadczenia lepiej rozwiniętych rynków programowych przysłużą się szybszemu wzrostowi wskaźników programowych na rynkach mniej zaawansowanych oraz tych, które dopiero stawiają pierwsze kroki.

Ustalenia i wnioski zawarte w badaniu „The International State of Programmatic” pochodzą z wywiadów i ankiet z reprezentantami wyższego szczebla z biur handlowych, DSP, wydawców, wcześniejszych badań MAGNA GLOBAL oraz z innych publicznie dostępnych informacji.

# # #

O MAGNA GLOBAL

MAGNA GLOBAL jest medialną strategiczną jednostką IPG Mediabrands, składającą się z dwóch kluczowych działów: MAGNA GLOBAL Investment oraz MAGNA GLOBAL Intelligence, który wyznacza standardy w branży od ponad 50 lat poprzez prognozowanie przyszłych wydatków mediowych. MAGNA Global Intelligence tworzy ponad 40 rocznych raportów na temat trendów oglądalności, wydatków medialnych, popytu na rynku oraz skuteczności reklam. MAGNA GLOBAL posiada biura w 24 krajach na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić www.magnaglobal.com lub śledzić nas @MAGNAGLOBAL.

Do grupy IPG Mediabrands w Polsce, należą: Universal McCann, Initiative Media, Lowe Media i Reprise media.

1 24 rynki zawarte w raporcie to: Argentyna Brazylia, Chile, Kolumbia, Czechy, Dania, Ekwador, Indonezja, Hong Kong, Węgry, Korea, Malezja, Meksyk, Peru, Polska, Portugalia, Filipiny, Rumunia, Serbia, Singapur, Szwecja , Tajwan, Tajlandia i Wietnam.

2 Rozwijające się rynki APAC zawarte w badaniu to m.in. Hongkong, Indonezja, Korea, Malezja, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Filipiny i Wietnam.

3 Latynoamerykańskie rynki zawarte w badaniu to: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Meksyk i Peru.

4 Dla celów tego badania, rynki skandynawskie i rynki Europy Środkowo-Wschodniej to m.in. Dania, Czechy, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia i Szwecja.

5 Ameryka Północna składa się ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *