Bardzo zła sytuacja na rynku pracy w Olsztynie

kryzys 2O tym mówi się od lat i od lat słupki bezrobocia utrzymują się na tym samym poziomie, optymiści mówią, że przynajmniej dobrze, że bezrobocie się nie powiększa, ale marna to pociecha dla tej wciąż ubożejącej części mieszkańców naszego kraju.

Urząd statystyczny w Olsztynie w swoim raporcie dotyczącym bezrobocia w liczbach podaje, że biernych zawodowo w 2012 roku w przybliżeniu było 48,5%, pracujących 45,8%, a bezrobotnych 5,7%. I w tym momencie trzeba się pochylić nad definicjami pojęć  „bierny zawodowo”, a „bezrobotny”. Kim są zatem te osoby, które stanowią prawie połowę społeczeństwa bez pracy – ładnie określane, jako bierne zawodowo?

Definicja prezentowana przez Wikipedię różni się od tej proponowanej przez Portal RynekPracy.pl, a różnica ta polega na tym, że Wikipedia do  osób biernych zawodowo zalicza, przede wszystkim: osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej, osoby odbywające karę pozbawienia wolności, osoby przebywające w domach opieki, czy zakonników i zakonnice. Natomiast wspomniany Portal RynekPracy.pl  dodaje, że w tym gronie znajdują się również osoby niepracujące i nieposzukujące pracy, czyli niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy.  Dalej Portal zaznacza, że stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną. I już w tym momencie obraz analizowanego pojęcia staje się jasny – do tej grupy zaliczamy także te osoby, które po prostu nie chcą pracować z różnych przyczyn, na przykład ze względu na niską stawkę wynagrodzenia czy ze względu na nieodpowiadające warunki pracy. Bezrobotny natomiast chce pracować, wykazuje chęć do pracy, ale nie może jej znaleźć.

Bezrobocie w Olsztynie to wyjątkowo trudny temat, ale tu tak i w każdym innym regionie kraju mieszkają osoby, które w żaden sposób nie chcą aktywnie podejść do tematu poszukiwania pracy. Są też tacy, którzy przez długie lata nie wykazali chęci do przeszkolenia się i w związku z czym ich szanse na pracę są praktycznie zerowe. Problemem często jest brak motywacji do działania i tą sferą aktywizacji powinny się zająć odpowiednie do tego władze.

M-S-M

Grafika: www.sxc.hu

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *