Ochrona przed stresem w pracy

Zakład pracy jest miejscem, w którym ludzie są szczególnie narażeni na stres. Mimo że czasem jest to zjawisko pozytywne, które stymuluje do działania, zazwyczaj mamy do czynienia z jego działaniem negatywnym.

Stresu, który wynika z sytuacji występujących w życiu zawodowym, doświadczają wszystkie osoby znajdujące się w danym miejscu pracy. Pracownicy oraz zarządzający, którzy odczuwają nadmierny stres, są narażeni na wyczerpanie nie tylko psychiczne, lecz także fizyczne.

Wpływ samopoczucia pracowników na funkcjonowanie firmy

Negatywne sytuacje w pracy, które wywołują stres u pracowników, znacząco obniżają ich efektywność. To z kolei przekłada się na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, a nawet obniżanie jego zysków. Z czego to wynika? W mniej korzystnej atmosferze środowiska pracy podwładni częściej popełniają błędy, są niechętni i negatywnie nastawieni do wszelkich zmian w firmie. Łatwiej przychodzi im korzystanie ze zwolnień lekarskich, chętniej i częściej biorą urlop. Zdarza się też, że swobodniej podchodzą do przepisów bhp oraz częściej ulegają wypadkom przy pracy. Oczywistym jest też fakt, że w nieprzyjaznej atmosferze zmniejsza się zaangażowanie w wykonywane obowiązki, częściej występują rotacje w firmie, pracownicy zdecydowanie szybciej podejmują decyzję o rezygnacji z pracy. Tak jest na przykład w przypadku pracy w call center – ze względu na wysoki poziom stresu w pracy rotacja pracowników jest bardzo duża.

Zwiększona podatność na stres

Niektórzy pracownicy są szczególnie podatni na stres. Nie jest to jednak tylko wynik osobistych predyspozycji osobowościowych. Silniejsze odczuwanie negatywnego zjawiska, jakim jest stres, może być spotęgowane np. młodym lub zaawansowanym wiekiem czy krótkim stażem pracy w danym miejscu. Częstym problemem jest też niedopasowanie predyspozycji fizycznych bądź psychicznych do pełnionych obowiązków. W czym się przejawia takie niedopasowanie? Przede wszystkim taka sytuacja występuje wówczas, gdy pracownik nie posiada szczególnych umiejętności manualnych, a okazuje się, że na jego stanowisku będą one wymagane. Często też zdarza się, że pracownik ma wyraźne zdolności humanistyczne, a na swoim stanowisku pracy powinien być zorientowany w nowinkach technologicznych oraz posługiwać się wiedzą techniczną w praktyce. Takie sytuacje potęgują stres, a co gorsza pracownik nie ma niekiedy wpływu na zmianę zaistniałej sytuacji. W tym wypadku przełożony lub też pracodawca powinien zauważać pewne symptomy i rozważnie dysponować obowiązkami podwładnych.

Co ciekawe, stres silniej odczuwają ambitni pracownicy, którym zależy na jak najlepszych wynikach w krótkim czasie oraz tacy, którzy odznaczają się wysokim poziomem wrażliwości i lękliwości. Zwykle są to też osoby bardzo zaangażowane w sprawy firmy. Co to oznacza? Przede wszystkim jest to podpowiedź dla pracodawcy, że osoby ambitne, które wiele wnoszą do firmy, pozytywnie kształtują jej wizerunek i których praca przekłada się na realne zyski organizacji, są też narażone na wyższy stres. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt, aby unikać podobnych zjawisk oraz – w miarę możliwości – łagodzić je.

Pozytywnie o… stresie

Występuje on zdecydowanie rzadziej, ale jego konsekwencje są nieocenione. Ze stresem pozytywnym mamy do czynienia wówczas, gdy pracownicy wykonują zadania, które są w pełni dostosowane do ich możliwości i predyspozycji, zarówno intelektualnych, jak i fizycznych oraz emocjonalnych. To z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności przy wykonywaniu swoich zadań. W takiej sytuacji, gdy mogą oni dodatkowo liczyć na wsparcie i pomoc ze strony kolegów lub przełożonych, pracę wykonują chętnie i efektywnie.

Osoby, które mają problem ze stresującymi zdarzeniami w miejscu zatrudnienia, często decydują się na zmianę pracy. Pomocy takim osobom udzielają konsultanci Zielonej Linii, wyszukując oferty pracy oraz informując o formach wsparcia oferowanych przez urzędy pracy w całej Polsce.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Artykuł powstał w oparciu o poradnik Michała Gólcza pt. „Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy”.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 

 

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *