GospodarkaHistoriaPolecane wiadomościPolityka - wiadomościPublikacje wydawniczeSpołeczeństwoŚwiat

Mateusz Morawiecki pozostaje premierem w listopadzie 2023 roku

W swoim orędziu z 06 listopada 2023 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, zwrócił się do obywateli z wyrazami uznania za ich zaangażowanie wyrażone poprzez wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych. Podkreślił, że zaangażowanie to świadczy o rosnącej sile demokracji w Polsce, która jest „silniejsza niż kiedykolwiek”. Prezydent Duda uznał to za „wielkie zobowiązanie” dla parlamentarzystów, którzy mają teraz za zadanie sprostać oczekiwaniom społeczeństwa.

W kontekście wyborów z 2023 roku, prezydent wyraził dumę z tego, jak Polacy odpowiedzieli na jego wcześniejsze wezwania do aktywnego uczestnictwa w wyborach, co pokazuje, jak bardzo zależy im na losach ojczyzny i jak ważne jest dla nich decydowanie o kierunkach rozwoju Polski.

Prezydent Duda ogłosił, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji z ugrupowaniami parlamentarnymi i po dokładnej analizie sytuacji politycznej, zdecydował o powierzeniu misji tworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ta decyzja jest kontynuacją tradycji parlamentarnej, która honoruje wynik wyborczy i daje pierwszeństwo w formowaniu rządu partii, która zdobyła najwięcej głosów.

W części swojego wystąpienia, prezydent Duda wskazał Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego na stanowisko marszałka seniora, który ma przewodniczyć pierwszym obradom Sejmu. Wybór Sawickiego, posła z najdłuższym stażem parlamentarnym, który nieprzerwanie reprezentuje swoich wyborców od 30 lat, podkreśla jego doświadczenie i umiejętności w zakresie dialogu i współpracy, które są niezbędne w procesie legislacyjnym.

Prezydent przypomniał, że 13 listopada 2023 roku odbędzie się posiedzenie parlamentu, podczas którego wybrane zostaną nowe władze Sejmu i Senatu. Zwrócił uwagę na fakt, że żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości, co wymusiło na prezydencie przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji z wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi. W wyniku tych rozmów, które prezydent określił jako „dobre i merytoryczne”, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało najlepszy wynik w wyborach, jak i Koalicja Obywatelska, która zajęła drugie miejsce, przedstawiły swoich kandydatów na premiera i wyraziły chęć utworzenia rządu.

Podsumowując, prezydent Duda podkreślił, że po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach, podjął decyzję o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą zwycięskie ugrupowanie otrzymuje pierwszą szansę na utworzenie rządu, co w 2023 roku oznaczało powierzenie tej roli Mateuszowi Morawieckiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *