Sytuacja frankowiczów na tle wyroków TSUE

Przez lata, od czasu nagłego i drastycznego wzrostu kursu franka niewiele się zmieniła na lepsze. Od prawie dwóch lat co nieco drgnęło, gdyż sukcesywnie zapadają korzystne wyroku TSUE w sprawie wykładni przepisów dotyczących umów bankowych na kredyty w CHF. Wraz z przybywającym orzecznictwem przybywa pomyślnych dla Frankowiczów rozstrzygnięć sądowych, a to zaś napędza ilość składanych pozwów.

Popularność spraw frankowych

Liczne próby dochodzenia sprawiedliwości w kwestiach kredytów frankowych wreszcie przynoszą zamierzone efekty. Z przetartych szlaków korzystają kolejni frankowicze, również i ci, którym udało się ukończyć spłatę kredytu w szwajcarskiej walucie. Nie ma jednak nic za darmo. Powództwo o unieważnienie kredytu w CHF kosztuje, wymaga analizy prawnej umowy kredytowej, sporządzenia pozwu, jak też reprezentacji kancelarii prawnej. Co więcej do obsługi spraw frankowych powstała osobna dedykowana profesja prawnicza. Kancelaria frankowa nikogo dziś w środowisku prawniczym nie dziwi, przybywa kancelarii doświadczonych właśnie w udowadnianiu abuzywności umów kredytowych. By wygrać w sądzie niezbędna jest wiedza i praktyka, a te kosztują. Uznane kancelarie frankowe potrafią mieć wygórowane cenniki. Mimo wszystko opłaca się zainwestować w dobrego prawnika, gdyż korzyści z wygranej są ogromne. Prezentuje je w przybliżeniu kalkulator frankowy. Dzięki uzupełnieniu podstawowych danych można sprawdzić ile byśmy zyskali wygrywając unieważnienie kredytu.

Postępowanie o unieważnienie umowy kredytowej

wiele mówi się o sprawach frankowych, można się zastanawiać co kryje się pod tym enigmatycznym stwierdzeniem. Otóż sprawy frankowe to inaczej sądowe postępowania wytoczone pozwem o unieważnienie umowy kredytowej z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone. Kolejnym tajemniczym określeniem są wspomniane klauzule abuzywne, które są niczym innym jak zapisami jakie nie powinny się w umowie znaleźć ze względu na to, że pozwalają bankom na dowolność w kreowaniu wartości zobowiązania za pośrednictwem kursu waluty w jakiej zobowiązanie zostało zaciągnięte. Tym samym nie każdy kredyt we frankach da się unieważnić, nie każdą umowę można łatwo podważyć, udowodnić jej abuzywność. Trzeba mieć to na uwadze rozważając odfrankowienie przed sądem. Oszacowaniu ryzyka przegranej, a raczej znalezienia podstaw do unieważnienia kredytu służy analiza prawna umowy kredytowej z bankiem. To od tej czynności należy zacząć swoja drogę do odfrankowienia.

Wyroki TSUE przyspieszają rozstrzygnięcia

Dzięki kolejnym wyrokom TSUE wyroki przed polskimi sądami zapadają zdecydowanie szybciej, postępowanie nie wymaga tak szczegółowego przeprowadzania dowodów, opinii biegłych. Kluczowym i przełomowym był wyrok TSUE potwierdzający, iż klauzule abuzywne są podstawa do unieważnienia umowy kredytowej. Kolejnym przełomem był wyrok ograniczający możliwość orzekania przez sady o odfrankowieniu w inny sposób niż unieważnienie umowy, chodziło w tym wypadku o sądowne naprawienie błędów powodujących abuzywność umowy. Niedawno zapadł wyrok TSUE, który rzutuje na dalszy bieg spraw frankowych po uprawomocnieniu się wyroku, na etapie rozliczenia z bankiem. Wskazuje on na fakt, iż rozliczenie kredytu na zasadach wzajemnego zobowiązania nie daje podstaw bankowi do roszczenia o korzystanie z kapitału przez lata trwania kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *