GospodarkaInternetMarketingPublikacje wydawniczeSpołeczeństwo

Czym jest informacja prasowa?

Informacje prasowe pełnią istotną funkcję w społeczeństwie nasyconym informacjami, w którym żyjemy. Często są one wykorzystywane do reklamowania, a także do przekazywania opinii publicznej wartościowych informacji.

Informacje prasowe mogą być pisane na różne sposoby i style. Jednak najważniejszą rzeczą przy pisaniu ich jest, aby treść była interesująca i angażująca.

Komunikaty prasowe są zwykle tworzone w celu zaprezentowania treści potencjalnie interesujących, jest krótka i prosta. Często są pisane nieformalnym tonem, który zwraca uwagę na wart uwagi charakter ogłoszenia. Jednocześnie zachowując jego wagę jako oficjalne oświadczenie firmy lub organizacji.

Wiadomości prasowe to dokumenty publikowane przez prasę drukowaną lub teraz najczęściej witryny internetowe. Edytowane są często przy użyciu informacji z innych komunikatów prasowych. Mogą dodatkowo zawierać wywiady przeprowadzone w imieniu mediów, często zawierają również cytaty z innych stron internetowych.

Jaki jest cel tworzenia informacji prasowych?

Istnieje wiele różnych powodów tworzenia komunikatów prasowych. Tworzy się je w ramach większej strategii marketingowej. Wykorzystuje się je jako sposób na ogłoszenie nowych produktów lub usług, a także w celu informowania o wydarzeniach i ustaleniach.

Informacje prasowe traktowane są jako narzędzie dotarcia do grupy docelowej z ważnym przekazem, przykładowo, o najnowszych osiągnięciach firmy.

Artykuły sponsorowane i wiadomości prasowe?

Treści sponsorowane i informacje prasowe to dwa różne rodzaje treści, które może pisać ta sama osoba. Istnieją jednak między nimi subtelne różnice.

Na przykład artykuł sponsorowany będzie publikowany tylko na jednej platformie, stronie internetowej (w celu zachowania braku duplikowania). Jest przeznaczony do użytku publicznego i ma wbudowany w swoją treść linki do innych stron (cel – linkowani i reklamowanie).

Tymczasem wiadomość prasowa może być publikowana na wielu platformach, na przykład w gazecie lub nawet na kilku internetowych portalach informacyjnych. Jego celem jest przekazać treść jak największej liczbie odbiorców. Nie jest w tym przypadku najważniejsze umieszczenie linku w treści, ani jego brak duplikacji w sieci.

Artykuł sponsorowany to treść napisana dla witryny internetowej lub bloga w celu generowania kliknięć i udostępnień oraz reklamowania usługi, produktu czy też konkretnej firmy. Ten rodzaj treści ma na celu informowanie i edukowanie czytelników na dany temat w ciekawy sposób.

Komunikat prasowy jest zwykle używany do ogłaszania nowych produktów, usług lub wydarzeń. Zwykle jest dystrybuowany do dziennikarzy i mediów, a także do serwisów internetowych w celu wygenerowania rozgłosu dla wydarzenia firmy lub wprowadzenia produktu na rynek.

Artykuły i wiadomości prasowe to już publikowane treści w dowolnej formie, ale dostępne dla czytelnika.

Wiadomość czy komunikat prasowy?

Wiadomości prasowe i komunikaty prasowe mają pewne podobieństwa, ale istnieją pewne kluczowe różnice. Komunikat prasowy to zazwyczaj pisemne oświadczenie wysyłane do mediów. Zwykle zawiera informacje np. o nowym produkcie lub usłudze. Jest on zwykle rozpowszechniany za pośrednictwem środków masowego przekazu z zamiarem dotarcia do dziennikarzy i redaktorów. Celem jest udostępnienia informacji o tym najnowszym produkcie lub usłudze ich czytelnikom. Na podstawie tych informacji zawartych w komunikacie, redaktor może stworzyć obszerny artykuł. Ten artykuł jest już wiadomością prasową i jest publikowany w portalach drukowanych lub internetowych w celu udostępnienia go czytelnikom.

Wiadomość prasowa jest to często publikowany artykuł, który był edytowany na podstawie dostarczonych informacji prasowych. Może zawierać cytaty z różnych źródeł w tym z komunikatów prasowy wysyłanych przez firmy.

Jak pisać tego typu informacje prasowe.

Informacje prasowe są kluczowym elementem każdej strategii public relations. Pomagają w rozpowszechnianiu ważnych informacji w społeczeństwie oraz zwiększają widoczność i wiarygodność firm, mogą również w rozgłaszaniu ważnych komunikatów.

Komunikat prasowy to krótka treść. Zapowiada ona coś nowego, na przykład wprowadzenie produktu lub usługi, nadchodzące wydarzenie lub zmianę polityki firmy. Jest zwykle rozsyłany pocztą elektroniczną do dziennikarzy i organizacji informacyjnych. Na podstawie takich komunikatów, redaktorzy przygotowują obszerne artykuły będącymi wiadomościami prasowymi.

Aby zachęcić odbiorców informacją prasową, należy uczynić go interesującym. Oto kilka wskazówek dotyczących pisania tego typu treści:

  • Dołącz chwytliwy nagłówek
  • Korzystaj z cytatów osób bliskich projektowi
  • Bądź tak konkretny i autentyczny, jak to tylko możliwe, nie podając zbyt wielu informacji. Na przykład, nie mów, że twój projekt uratuje tysiące drzew, ponieważ nie jest to istotne dla większości ludzi, ale mogą być zainteresowani celem finansowym. Zamiast tego powiedz, że Twoja aplikacja pomoże ograniczyć zmiany klimatyczne i chronić zagrożone gatunki, zarządzając ilością odpadów papierowych generowanych każdego dnia przez pracowników biurowych
  • Dołącz szczegółowy opis swojego projektu i wszelkie ważne kamienie milowe, które osiągnąłeś do tej pory
  • Użyj pierwszej osoby, aby podzielić się swoimi postępami
  • Używaj aktywnego głosu i mocnych czasowników, aby przyciągnąć uwagę
  • Dostosuj swoją wersję do odbiorców w konkretnym medium

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych i innych platform internetowych, twórcy treści stanęli przed wyzwaniem generowania angażujących i przekonujących informacji przy ograniczonym budżecie. Informacje prasowe (komunikaty oraz wiadomości) i artykuły są dostępne dla czytelników, ale nie zawsze tak angażujące.

To tak krótko na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *