TOEFL czy FCE – który egzamin językowy wybrać?

Jaki egzamin językowy wybrać, który w najlepszy sposób odzwierciedli nasze umiejętności z języka angielskiego i jednocześnie przyda się przy rekrutacji na zagraniczną uczelnię, bądź do międzynarodowej firmy? Podjęcie decyzji o zdawaniu konkretnego egzaminu może być trudne – dlatego warto znać różnice pomiędzy najpopularniejszymi testami językowymi. Zobacz, czym różni się egzamin FCE oraz TOEFL i zdecyduj, który jest dla Ciebie bardziej odpowiedni.

Egzamin TOEFL

Egzamin TOEFL to międzynarodowe potwierdzenie umiejętności języka angielskiego u zdającego, które znajduje swoje największe zastosowanie przy rekrutacji na międzynarodowe uczelnie oraz programy naukowe. Zdanie testu TOEFL jest wymagane w procesie aplikacji na ponad 6 1000 uczelni, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w USA, Kanadzie, UK, Europie Zachodniej. Egzamin jest uznawany przez ponad 110 krajów na całym świecie jako dowód znajomości języka angielskiego.

Każdego roku do testu podchodzą miliony kandydatów, którzy chcą się wykazać swoim poziomem znajomości najpopularniejszego języka na świecie – czyli angielskiego. Jeśli chcesz uzyskać wynik z egzaminu TOEFL powyżej 100 punktów – zgłoś się do Lagunita Education, która pomaga w kompleksowych przygotowaniach do egzaminu.

Jakie umiejętności sprawdza egzamin TOEFL?

Egzamin TOEFL weryfikuje stopień zaawansowania umiejętności językowych kandydata z perspektywy akademickiej – oznacza to, że najczęściej zdają go osoby, które aplikują na międzynarodowe programy naukowe bądź studia zagraniczne. W teście można się spodziewać słownictwa oraz tekstów akademickich, które są dobrze znane studentom uczelni zagranicznych. Dlatego przed podejściem do testu warto zaczerpnąć wiedzy i poznać aspekty życia akademickiego.

Do testu można podejść na każdym poziomie swojej przygody z językiem angielskim, rekomenduje się jednak, aby minimalny poziom zdającego wynosił B1 i wyżej. Dla osób z mniejszą znajomością języka angielskiego będzie on zwyczajnie zbyt trudny – a zdanie TOEFL na niskim poziomie będzie przeszkodą dla rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. Wynika to z faktu, że zagraniczne uczelnie wymagają od swoich kandydatów zdobycia określonego wyniku na egzaminie TOEFL.

Z jakich części składa się test TOEFL IBT?

Test TOEFL IBT składa się z 4 części: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Są to cztery umiejętności akademickie z języka angielskiego, które przydadzą się na zajęciach. Cały egzamin trwa około 4 godziny i zdaje się go jednego dnia. Za cały test TOEFL IBT można zdobyć 120 punktów. Tu sprawdzisz więcej informacji na temat egzaminu TOEFL – jak wygląda, ile kosztuje i jak przygotować się do niego przygotować.

FCE – dla kogo?

FCE stanowi kolejny sposób na certyfikowane potwierdzenie znajomości języka angielskiego u zdającego. Zdanie tego testu pokazuje, że dana osoba wykazuje szereg niezbędnych umiejętności, aby pewnie komunikować się w języku angielskim z otoczeniem. FCE jest ukierunkowany na poziom B2 European Framework of Reference (CEFR) i jest jednym z testów Cambridge English Qualifications. FCE jest oferowany w dwóch wersjach, B2 First for Schools, dla uczniów w wieku szkolnym, oraz B2 First, dla dorosłych uczniów szkół ogólnokształcących i wyższych.

Z jakich części składa się egzamin FCE?

Obie wersje egzaminu (B2 First i B2 First for Schools) składają się z czterech arkuszy, które obejmują wszystkie kluczowe umiejętności językowe (czytanie i użycie języka, pisanie, słuchanie i mówienie). Egzamin z mówienia odbywa się twarzą w twarz. Kandydaci mogą zdawać egzaminy Reading, Writing oraz Listening na komputerze lub na papierze.

Różnice między TOEFL a FCE

Funkcja

Zarówno TOEFL, jak i FCE służy do określenia poziomu języka angielskiego u osoby zdającej. FCE to test na poziomie średniozaawansowanym i oferuje go Uniwersytet Cambridge ESOL. TOEFL jest potrzebny głównie przy rekrutacji na zagraniczne uczelnie, więc sprawdza między innymi zrozumienie i umiejętność zastosowania języka angielskiego w środowisku akademickim i ogólnym.

Poziom

FCE jest częścią stopniowanych testów (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Do egzaminu powinni przystąpić kandydaci, których poziom znajomości języka angielskiego jest na poziomie B2 wg Common European Framework of Reference. W TOEFL nie ma takich stopni, więc kandydat może przystąpić do egzaminu niezależnie od swojego poziomu.

Zastosowanie

Egzamin FCE (First Certificte) ma największe zastosowanie przy podejmowaniu pracy lub nauki za granicą. U kandydatów sprawdza stopień zaawansowania użycia języka angielskiego w mowie, jak i w piśmie. Może być wymagany przez międzynarodowe firmy lub uniwersytety jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Zdanie egzaminu TOEFL to konieczny element rekrutacji na zagraniczne uniwersytety, lecz również może służyć jako przedstawienie swoich umiejętności językowych u pracodawcy lub innych instytucji.

Terminy

Chętni do zdania egzaminu TOEFL mogą do niego przystąpić w formie elektronicznej lub papierowej. Dostępne terminy są oferowane kandydatom przez cały rok, w zależności od wybranej lokalizacji. Sytuacja inaczej wygląda w przypadku egzaminu FCE – potencjalni kandydaci mogą go zdać tylko w grudniu, marcu i czerwcu w wybranych centrach egzaminacyjnych Cambridge ESOL.

Sekcje

TOEFL zawiera sekcje pisania, słuchania, czytania i mówienia (tylko interakcja z komputerem lub innym dyktafonem), podczas gdy First Certificate zawiera sekcje czytania, pisania, gramatyki i słownictwa, słuchania i mówienia (interakcja z egzaminatorem, jak również z grupą).

Cena

Podejście do egzaminu TOEFL kosztuje od 160 do 250 dolarów. Cena egzaminu FCE jest zbliżona i wynosi około 160 euro. Te kwoty mogą się jednak różnić w zależności od danego kraju zdającego. Największa różnica między tymi egzaminami polega na tym, że egzamin TOEFL traci swoją ważność po 2 latach, przy czym wynik egzaminu FCE jest bezterminowy.

Minimalny próg

Minimalny próg zaliczenia w przypadku egzaminu FCE wynosi około 60% wszystkich punktów, zaś w przypadku TOEFL nie mamy do czynienia z minimalnym progiem zaliczenia.

Wynik

Można zdać FCE z wynikiem A (ok. 80-100% wszystkich ocen), B (ok. 75-79%) lub C (ok. 60-74%). Osoby przystępujące do egzaminu TOEFL otrzymują wynik w zakresie od 0 do 120 punktów (w formacie internetowym, IbT).

Jeden komentarz do “TOEFL czy FCE – który egzamin językowy wybrać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *