Podatek od nieruchomości – kiedy należy go zapłacić?

Podatek od nieruchomości jest jednym z tych, które dotyczą bardzo dużej grupy osób. Niezależnie od tego, czy jesteśmy właścicielami lub użytkownikami wieczystymi mieszkania, czy też prowadzimy w danym obiekcie swoje przedsiębiorstwo, prędzej czy później będziemy musieli go uiścić w odpowiedniej wysokości i we wskazanym terminie. Na co zwrócić uwagę, kiedy obowiązek podatkowy powstał w rozumieniu przepisów musimy zapłacić za naszą nieruchomość?

1. Czym jest podatek od nieruchomości?

2. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

3. Stawki podatku – co należy wiedzieć?

4. Kiedy obowiązek podatkowy powstaje w przypadku prowadzenia własnej firmy?

 

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to rodzaj podatku samorządowego. Wpływy z niego wpadają do kasy samorządu gminy, w której posiadamy budynek lub teren i, tak jak przy innych opłatach lokalnych, zwykle są przeznaczane na inwestycje wykonywane lokalnie. Do podstawy opodatkowania zaliczamy sam budynek, jak i grunt pod nim. Od obowiązku opłaty podatku są również pewne wyjątki. Do terenów zwolnionych zaliczamy kolejno:

 • grunty pod drogami publicznymi;
 • użytki rolne;
 • grunty leśne, poza tymi przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budynki i teren wokół ambasad, konsulatów i podobnych obiektów;
 • nieruchomości wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego i podległe mu jednostki;
 • grunty pod wodami płynącymi oraz kanałami żeglownymi.

Podstawą opodatkowania jest powierzchnia – w przypadku gruntów, a także powierzchnia użytkowa – w przypadku nieruchomości. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci-od-kiedy-nalezy-go-placic/.

 

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

Do zapłaty podatku od nieruchomości są zobowiązani przede wszystkim właściciele gruntów lub nieruchomości. Nie jest to jednak jedyna grupa: obowiązek ten ciąży również na użytkownikach wieczystych oraz samoistnych posiadaczach, którzy mają tylko część praw do wykorzystywania danego gruntu lub budynku. Podatek muszą zapłacić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, tak samo jak spółki nie posiadające osobowości prawnej.

 

Stawki podatku – co należy wiedzieć?

To, jakie stawki podatkowe będą obowiązywały nas w danym roku jest zależne od gminy i wartościach zawartych w stosownej uchwale. W 2020 roku limity stawek podatkowych dotyczące gruntów wynoszą kolejno:

 • 0,95 zł za 1m2 powierzchni wykorzystywanej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • 4,80 zł za 1 hektar dla gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi;
 • 0,50 zł za 1m2 dla pozostałych rodzajów gruntów.

Dla budynków lub ich części obowiązują następujące limity:

 • 0,81 zł za 1m2 powierzchni użytkowej znajdującej się w mieszkaniu lub innym lokalu mieszkalnym;
 • 23,90 zł za 1m2 dla powierzchni użytkowej wykorzystywanej przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Kiedy obowiązek podatkowy powstaje w przypadku prowadzenia własnej firmy?

Przedsiębiorcy, podobnie jak inni są również zobowiązani do opłacenia podatku od nieruchomości, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów. Dzieje się tak wtedy, gdy wykorzystują oni grunt lub obiekt na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności. Do czasu trwania obowiązku podatkowego są oni zobowiązani do uiszczania podatku w proporcjonalnych ratach w każdym kolejnym miesiącu, do 15 dnia każdego z nich. Jest to nieco inna procedura niż w przypadku budynków mieszkalnych, gdzie właściciele lub inne osoby zobowiązane do wypełnienia obowiązku podatkowego wykonują go w formie czterech proporcjonalnych rat w roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *