Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Na kartach historii naszego kraju zapisało się wiele wydarzeń, które miały znaczący wpływ na dzieje naszego narodu. Musimy jednak pamiętać, że ze względu na zmiany granic Polski, przesiedlenia i emigrację naszych przodków wiele cennych zabytków, które są świadectwem naszej historii i dorobkiem wielu pokoleń Polaków znajduje się teraz na obcych terenach. Mimo że historię Polski znamy wszyscy, to znaczna część Polaków nie wie, czym jest polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Nie napawa to optymizmem, ponieważ ma ono bardzo duże znaczenie dla poczucia tożsamości narodowej, budowania świadomości naszych dzieci i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Istnieje na szczęście organizacja, która już od kilku lat prężnie działa i dokłada wszelkich starań, aby kształtować naszą świadomość o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami naszej ojczyzny.

Co to jest POLONIKA?

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA to państwowa instytucja kultury, która ma za zadanie objąć opieką obiekty o szczególnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury, znajdujące się poza granicami Polski. Będą to wszelkie ślady materialne i szczególnie cenne obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego, takie jak: dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, parki, ogrody, miejsca wydarzeń historycznych lub miejsca działalności wybitnych osobistości, a także dzieła sztuki, pamiątki historyczne i liczne elementy małej architektury.
To właśnie dzięki POLONICE prowadzone są działania w kolegiacie Św. Trójcy w Ołyce i św. Wawrzyńca w Żółkwi, kościołach lwowskich, katedrze łacińskiej i ormiańskiej oraz na cmentarzach np. Łyczakowskim we Lwowie, Bazyliańskim w Krzemieńcu czy Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem, który zwany jest panteonem polskiej emigracji. Aby zapoznać się z pełnym zakresem prac i projektów instytucji warto odwiedzić stronę https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/ochrona.

Czym zajmuje się Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą?

Organizacja POLONIKA skupia swoje działania wokół prac konserwatorskich, prac badawczych, inwentaryzacyjnych i realizacji licznych projektów, które mają na celu poprawę stanu zachowania i przywrócenie blasku polskim zabytkom kultury, chroniąc je przed zapomnieniem. Jest to bardzo kosztowne i czasochłonne zajęcie, które wymaga strategicznego działania i rozplanowania projektów na wiele etapów i lat.
Pierwszym etapem realizacji projektu konserwatorskiego jest sporządzenie kompleksowej i profesjonalnej dokumentacji, która obejmuje, m.in.: badania konstrukcyjne, architektoniczne i konserwatorskie. Dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu historii danego obiektu i zmian, jakie przeszedł na przestrzeni lat, umożliwia rozpoczęcie prac przywracających zabytek do właściwego stanu technicznego i estetycznego.

Instytut realizuje również projekty upamiętniające ważne dla naszych dziejów osoby i wydarzenia oraz zapewnia pełną pomoc i wsparcie innym organizacjom działającym w tym zakresie, oraz ośrodkom posiadającym kolekcje dzieł sztuki, przedmiotów historycznych, zbiory archiwalne i biblioteczne. Najważniejsze jednak, że POLONIKA dokłada wszelkich starań, aby budować naszą świadomość o polskim dziedzictwie kulturowym na świecie i dba o to, aby nasze dzieje i zasługi naszych przodków nie poszły w zapomnienie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *