Badanie przepływu wody w kanałach otwartych

Obowiązujące ustawy takie jak Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska wymagają przeprowadzania stosownych pomiarów przepływu wody w kanałach otwartych. Dzięki nim możliwe jest prognozowanie zagrożeń, a tym samym zapobieganie suszom czy powodziom, jak również skuteczne gospodarowanie zapasami wody. Do przeprowadzania tego rodzaju pomiarów wykorzystywane są różne urządzenia, spośród których największą popularnością cieszą się przepływomierze.

 

Cechy urządzeń pomiarowych

Urządzenia do pomiaru przepływu wody w kanałach otwartych muszą spełniać dwa wymogi – być łatwe w montażu oraz charakteryzować się dokładnością działania. Niemniej ważne jest też, by były odpowiednio obudowane i zabezpieczone tak, by nie dostały się do nich zanieczyszczenia czy woda. Najczęściej pomiary dokonywane są przy użyciu przepływomierzy ultradźwiękowych, ale na rynku dostępne są także modele radarowe czy elektromagnetyczne.

 

Zasada działania przepływomierzy

Przepływomierze elektromagnetyczne – enko-pomiar.pl/przeplywomierze-elektromagnetyczne,13,3,0 najczęściej pracują w oparciu o ultradźwięki, które pozwalają na dokonanie stosownych pomiarów. Ze względu na uniwersalny charakter takie urządzenia stosowane są nie tylko w kanałach otwartych, ale też przy pracy z agresywnymi cieczami. Dokonanie bezkontaktowego pomiaru prędkości możliwe jest także przy użyciu przepływomierza radarowego. Tym samym eliminowany zostaje problem zabrudzeń czy zanieczyszczeń czujnika ze względu na jego zanurzenie.

 

Dane przepływomierza

Większość przepływomierzy posiada szereg dodatkowych funkcji. Podstawą jest oczywiście dostęp do informacji w czasie rzeczywistym o temperaturze, prędkości czy ilości przepływu wody. Dużym udogodnieniem jest także możliwość rejestrowania wartości w formie wykresu słupkowego czy tabel, a także możliwość ustawienia interwału pomiaru, by dostosować go do swoich potrzeb. Dla łatwiejszego raportowania wiele urządzeń generuje też raporty, które prócz informacji o dokonanych pomiarach mają oznaczone maksymalne i minimalne wartości oraz podaną średnią całkowitą przepływu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *