Obowiązki restauratora – o czym nie wolno zapominać?

Prowadząc swój biznes, czy jest to restauracja samodzielna, czy taka w hotelu, a czy też stołówka, ważne jest przestrzeganie zasad i wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Poza przygotowywaniem posiłków i dbaniem o gości restauratorzy muszą także pamiętać o higienie i czystości w miejscu pracy. Co zatem należy do ich najważniejszych obowiązków?

Separatory – czyszczenie i serwis

Separatory to urządzenia, których zadaniem jest rozdzielanie z odpadów płynnych tłuszczu. Działa to na zasadzie grawitacji, tłuszcz, jako iż unosi się na wodzie, jest zbierany z jej powierzchni i ląduje w osobnych pojemnikach na odpady. Dzięki temu możliwe jest zachowanie odpowiedniego poziomu czystości i drożności odpływów. Separatory jednak wymagają systematycznego czyszczenia i serwisowania. Nieprawidłowe zadbanie o te urządzenia doprowadzi do zablokowania odpływów, co w rezultacie może zablokować pracę całej restauracji. W zależności od wielkości restauracji i częstotliwości użytkowania separatorów wymagane jest czyszczenie ich raz na miesiąc bądź co kilka tygodni. Jednak jeśli mamy do czynienia z bardzo dużą ilością tłuszczów i olejów, to takie czyszczenie może odbywać się nawet raz na dwa tygodnie. Ponadto ich prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od częstych przeglądów i serwisowania. Jeśli separator się całkowicie zatka, to konieczne będzie pozbycie się całej wody z odpływów, dokładne wyczyszczenie i ponowne wpuszczenie wody. Może to zablokować pracę w restauracja nawet na kilka godzin.

Wywóz odpadów niebezpiecznych

Poza tym, że istotny jest serwis separatorów i ich regularne czyszczenie, restauratorzy mają obowiązek pozbywania się w sposób właściwy i zgodny z prawem odpadów niebezpiecznych. W przypadku restauracji jest to głównie olej przepracowany, a czasem także zużyte sprzęty AGD. Olej powinien być zbierany i przechowywany w specjalnie do tego przygotowanych i dostarczonych przez profesjonalną firmę beczkach, które izolują przedostawanie się oleju do środowiska. Olej taki może być przechowywany w beczkach nawet do kilku tygodni, dlatego, jeśli jego produkcja nie jest bardzo duża, restaurator może podpisać z firmą umowę, według której ta będzie się pojawiać raz w miesiącu i zabierać zebrany olej. Jeśli tego oleju powstaje dużo więcej, wtedy firma zajmująca się wywozem odpadów niebezpiecznych powinna zabierać go częściej.

Zarówno czyszczenie separatorów, jak i dbanie o wywóz śmieciu niebezpiecznych jest bardzo ważny w prawidłowym funkcjonowaniu punktów gastronomicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *