BiznesEdukacjaWiadomości budowlane

Szkolenia dla operatorów – wiedza i praktyka

Branża budowlana to obszar niezmiernie dynamiczny. Rozwijająca się technologia wymusza nieustanne poszerzanie wiedzy i umiejętności. Najlepsi operatorzy to ci, którzy posiadają doświadczenie oraz certyfikaty poświadczające ich wysokie kompetencje.

Na rynku roi się od różnych szkoleń przygotowujących do uzyskania uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Najważniejsze, aby wybrać takie, które rzeczywiście przeszkoli do egzaminu przed komisją i obejmie wszystkie jego aspekty. Przykładem jest oferta kursów dla operatorów maszyn, którą prowadzi firma Riwal – https://www.riwal.com/poland/pl-pl/szkolenia/podesty-ruchome.

Program szkolenia obejmuje:

  • Obowiązujące przepisy BHP
  • Aktualne wymagania UDT
  • Teorię z zakresu bezpieczeństwa podczas pracy na maszynach
  • Praktykę polegająca na obsłudze maszyn na placu manewrowym
  • Test wewnętrzny sprawdzający zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne
  • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Jeśli egzamin ma wynik pozytywny, uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia do kierowania podestami ruchomymi z kategorii 1P. Do grupy tej należą:

  • Maszyny wolnobieżne, czyli podnośniki nożycowe, teleskopowe oraz przegubowe (modele spalinowe oraz elektryczne)
  • Maszyny przewoźne – podnośniki montowane na przyczepach
  • Maszyny samojezdne – podesty montowane na samochodach

Gwoli ścisłości każdy uczestnik szkolenia powinien dostarczyć kopię badań lekarskich poświadczających zdolność do pracy na wysokościach powyżej 3 metrów oraz wypełnić wniosek ze zgłoszeniem na kurs w wybranym oddziale Riwal Poland. Dodatkowo możliwe jest zorganizowanie szkolenia dla pracowników w miejscu zaproponowanym przez klienta.

Jeśli naszą przyszłość wiążemy z obszarem budownictwa, szkolenia są rzeczą niezbędną. Dzięki nim podnosimy kwalifikacje a, co za tym idzie efektywność pracy na budowie i bezpieczeństwo podczas niej. Warto inwestować w siebie i uczyć się od najlepszych w branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *