Tajemnica bankowa, a egzekucja komornicza.

Zachowanie tajemnicy bankowej obowiązuje bank i jego pracowników zgodnie z Prawem bankowym. Tajemnica ta obejmuje wszystkie informacje związane z czynnościami bankowymi i jego klientami. Informacje takie mogą być ujawnione niektórym osobom lub instytucjom wyłącznie na podstawie przepisów ustawy albo upoważnienia wystawionego przez osobę chronioną tajemnicą.

Komornik wobec tajemnicy bankowej

Jeżeli komornik ma za zadanie ściągnąć należność z rachunku bankowego lub wynagrodzenia dłużnika, zwrócenie się do banku z prośbą o udostępnienie informacji objętych tajemnicą zdaje się oczywiste – zauważa nasz rozmówca z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki. Jednocześnie należy pamiętać, że komornik może ubiegać się wyłącznie o informacje związane z konkretnym postępowaniem egzekucyjnym.

Czy bank może odmówić komornikowi?

W sytuacji, gdy komornik wzywa bank do złożenia wyjaśnień, bank ma obowiązek udzielenia mu wszelkich niezbędnych informacji bez względu na tajemnicę bankową. To samo dotyczy kas oszczędnościowych i pożyczkowych, jak np. SKOK. W przypadku odmowy udzielenia informacji komornikowi lub świadomego wprowadzenie go w błąd, na bank nakładana jest grzywna.

Przepisy prawne

O obowiązku przekazania komornikowi informacji objętych tajemnicą bankową mówi art. 105 ust. 1 Prawa bankowego. Zgodnie z tymi przepisami, bank udziela informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego na żądanie komornika, nawet gdy są one objęte tajemnicą.

Odpowiedzialność banku i komornika

Bank nie ma możliwości poddawać w wątpliwość zasadność żądania komornika, natomiast zobowiązany jest do sprawdzenia jego wniosku pod kątem formalnym. W sytuacji zaistnienia szkody w wyniku ujawnienia tajemnicy bankowej w toku postępowania egzekucyjnego, pełną odpowiedzialność ponosi komornik składający żądanie, a nie bank.

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Only registered users can comment.