Na czym polega postępowanie komornicze?

Kiedy słyszymy samo słowo „komornik”, nasze odczucia są skrajnie negatywne i niejako automatycznie zaczynamy utożsamiać się z dłużnikami, postrzeganymi tym samym jako ofiary. Jednakże sytuacje, które pisze życie są znacznie bardziej skomplikowane i zanim dochodzi do egzekucji, wierzyciel podejmuje wielokrotnie próby ugodowego rozwiązania sprawy, co dłużnik uporczywie odrzuca. Często też dzieje się tak, że funkcja komornika jest demonizowana na skutek doniesień medialnych o nieuczciwych przedstawicielach tej profesji. Spróbujmy zatem przyjrzeć się na czym polega postępowanie komornicze.

Po wielokrotnych, zakończonych niepowodzeniem próbach polubownego załatwienia sprawy, wierzyciel występuje z powództwem do sądu. Po rozstrzygnięciu wniosku podawczego na korzyść wierzyciela, ten otrzymuje od sądu tytuł wykonawczy najczęściej w formie ostatecznego nakazu zapłaty należnej sumy w nieprzekraczalnym terminie. Jeżeli takowa nie następuje, stanowi to podstawę prawną do rozpoczęcia egzekucji. Wierzyciel dysponuje prawem do wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem spraw toczących się o egzekucję z nieruchomości, bądź też takich do których stosuje się identyczne przepisy. Jeżeli dokonujemy samodzielnego wyboru osoby komornika, mamy prawo wybrać komornika sądowego spoza miejsca zamieszkania dłużnika, którego działanie ma inny zasięg terytorialny. jednakże w przypadku, gdy dług jest egzekwowany dłużej niż 6 miesięcy, komornik spoza rewiru nie może przyjąć takiej sprawy. Korzyścią z zaangażowania komornika w miejscu zamieszkania dłużnika jest to, że będzie mógł bez utrudnień nawiązać kontakt z dłużnikiem, a co za tym idzie może skutkować szybkim rozwiązaniem sprawy. Warto najpierw skonsultować się z jkrukkomornik.pl.

Następnym etapem jest złożenie wniosku egzekucyjnego, aby móc już bez przeszkód przystąpić do wszczęcia egzekucji. Wniosek musi posiadać szczegółowe dane dłużnika, takie jak PESEL, numer dowodu osobistego oraz NIP, natomiast w przypadku podmiotu prawnego (firma, jednostka administracyjna) podajemy NIP, REGON oraz KRS. Procedura egzekucji powinna opierać się na dostarczonych komornikowi przez wierzyciela informacji na temat mienia posiadanego przez dłużnika. Jednakże w praktyce wygląda to przeważnie tak, że sam komornik dokonuje pobieżnej oceny majątku dłużnika, za co pobiera dodatkową opłatę. Realizacja egzekucji powinna uprzednio zostać dokładnie określona. Powinno się wyszczególnić jakie czynności powinien przeprowadzić komornik oraz jakie konkretnie mienie zająć. Jeżeli chcemy aby zwrot długu nastąpił z wynagrodzenia za pracę dłużnika, musimy znać jego miejsce pracy. Dzięki takim usprawnieniom proces egzekucji przebiegnie szybko i płynnie. Ważne jest jednak, żeby egzekucja była przeprowadzona z poszanowaniem praw dłużnika i nie może objąć dóbr, które stanowią o dostępie do niezbędnych środków do życia. Mogą to być np. narzędzia bądź surowce, dzięki którym może on wykonywać pracę zarobkową. Dłużnik po pierwszej czynności otrzymuje stosowne pismo o wszczęciu egzekucji, gdzie zawarty jest tytuł wykonawczy oraz sposoby przeprowadzenia egzekucji. Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone, jeżeli po czasie roku nie będzie mógł dzięki uzyskanym środkom pokryć kosztów egzekucji, bądź też gdy sam wierzyciel wniesie stosowny wniosek, co jednakże nie oznacza zamknięcia postępowania. W tego rodzaju sprawach specjalizuje się jkrukkomornik.pl.

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Only registered users can comment.