XV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

Już 3 grudnia 2014 roku odbędzie się XV edycja Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy. Tematem przewodnim Forum będzie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę. Ważną częścią Forum będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ekspertów organizacji związków zawodowych i pracodawców, prawników i ekspertów z dziedziny prawa pracy.

W październiku 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło długo oczekiwany projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają na celu ograniczenie nieuprawnionego korzystania z terminowych umów o pracę. Szczególnie istotne są sytuacje, w których zamiast umów terminowych powinny być zawierane umowy na czas nieokreślony. Inaczej też traktowani są pracownicy zatrudnieni na podstawie różnych umów o pracę w zakresie okresów wypowiedzenia tych umów.

Projekt przewiduje, iż w Kodeksie pracy będą funkcjonowały trzy rodzaje umów o pracę tj. umowy o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony, ze szczególnym dookreśleniem specyfiki umowy o pracę na okres próbny. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Dzień po upływie 33 miesięcy, bądź od dnia zawarcia czwartej umowy, pracownik byłby traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Projekt przewiduje: uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; wprowadzenie możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie umowy o pracę, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia; wprowadzenia możliwości ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny w przypadku zmiany rodzaju pracy pracownika.

W projekcie nowelizacji przewiduje się, że okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony będą wynosiły: 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 3 lat.

Szczegóły na stronie www.forumprawapracy.seka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *