Grupa Promedica24 kupuje 50% udziałów w Pflegeagenturplus,  zwiększając swój łączny udział do 100%