Awans zawodowy w dobie pandemii
Czy wygląd może zadecydować o awansie?